Er schijnt een Licht over de aarde.
Onontkoombaar raakt het ons aan.

Welkom op de site van beweging van het gouden hart.

De beweging van het gouden hart is geen organisatie, opleiding of praktijk. Het is een ander woord voor bewustzijn, de Liefde, die overal in het universum aanwezig is en in ons beweegt naar heelheid en verbondenheid.                     

Met deze website wil ik de verandering naar Eenheidsbewustzijn ondersteunen. Eenheidsbewustzijn is een staat van zijn waarin je je bewust bent van je essentie en je jezelf ervaart als deel van het Al.  Vanuit mijn eigen ervaringen is het verlangen ontstaan de Liefde die ik daarin ervaar te delen. Ik wil jou graag wakker maken voor deze met jezelf verbonden bron. Het is iets heel anders dan het ego/ik bewustzijn.

De stilte van jouw essentie IS Bewustzijn, dat Liefde is.
Deze onbenoembare kracht is de onuitputtelijke, oneindige bron van Licht IN de mens en in alles wat bestaat.

Door een ándere afstemming op jezelf, kun je steeds bewuster worden van de aanwezigheid van deze bron IN jou en in jouw leven. Je hart gaat ervan open.  Je vindt een veiligheid en Liefde die je dieper jezelf doet zijn. Het verbindt je op een hele andere manier met jezelf, met de mensen om je heen, met onze Moeder aarde, en met de Eenheid van het Al. Ik zet me al 13 jaar in, om Licht en Liefde in mensen te gronden, individueel en in kleine groepen, om hen de kracht en de werkzaamheid van hun essentie te helpen ervaren en belichamen. Ik voel grote dankbaarheid daarover.

Het Boek van het Hart.

Mijn naam is Mirjam Langenhuijsen. Ik heb een boek geschreven naar aanleiding van het in aanraking komen met een ervaring van overweldigende Liefde en Licht. Dit beweegt mij al jaren te delen van de wijsheid die ik daarin heb ontvangen. Het Boek van het Hart gaat over het wakker worden van het Licht in jou. Het is een boek voor iedereen. In dit boek, dat o.a. in winkels te bestellen is via het ISBN nummer, word je aan de hand van dagelijkse ervaringen van mij en anderen, door oefening en inzicht, meegenomen in deze bewustwording. Je vindt meer informatie over inhoud en bestelwijze op de boekpagina.

Met de link activiteiten vind je een aanbod van activiteiten onder de naam en het beeld van de beweging van het gouden hart: harten die met elkaar verbonden zijn door het witte Licht, in een stralende zon, overkoepeld door de regenboog, teken van Eenheid in verscheidenheid. Via de link inspiratie kom je bij door mij gemaakte gedichten, teksten en foto’s met spreuken. Er worden  minimaal twee keer per maand nieuwe teksten opgezet. Meer info over mij is te vinden onder contact, evenals waar je met je vragen of reacties terecht kunt.

Wil je zelf de verandering zijn die je in de wereld wilt zien?

Voel je ook een innerlijke roep naar meer liefde in de wereld? Verlang jij naar een vredevol en medemenselijk samenleven en samenzijn?  Wil je meer liefde voor jezelf vinden en de schoonheid van het leven ervaren?  Ben jij op zoek naar innerlijke rust, tevredenheid en blijheid? Zoek je heling voor je pijn? Wil je de diepe wijsheid ontvangen waarmee jij zelf verbonden bent?  Heb je behoefte aan nieuwe inspiratie omdat je ervaart dat de oude oplossingen op aarde niet meer werken ?  Hou je ervan om in verbinding met de aarde te leven?  Je bent zelf al deel van het Al waardoor impulsen van Liefde een verandering oproepen in je  eigen zijn. Als  je zélf de verandering wilt zijn, die je in de wereld wil zien, dán vind je op deze site inspiratie en ondersteuning voor jou!!!

Op weg naar bewustzijnsverandering

Door mijn persoonlijke ervaringen en de wijsheid die ik heb ontvangen, ontdekte ik dat mijn beeld van de mens niet klopt. Ik ontdekte dat de mens op de eerste plaats een geestelijk/spiritueel wezen is. Ik was me daar nooit zo van bewust. We gebruiken het woord bewustzijn regelmatig in onze taal, maar wat is het eigenlijk en hoe werkt het. Dat vroeg ik me af toen ik droomde over de ramp in Tsjernobyl, vóórdat deze bekend was.

In de huidige wereld zijn wij gefixeerd op wat buiten ons is en op ons materiële bestaan. Niemand van onze generaties heeft ooit, in opvoeding, in lessen op school of in de maatschappij, geleerd wat de kern van ons Zijn is. We weten weinig van hoe de kracht van bewustzijn in ons werkzaam is. We leren al vroeg rekenen, taal en gedrag voor later maatschappelijk verkeer, maar innerlijk zijn wij vaak vreemden voor onszelf. Velen zijn niet op de hoogte van hoe om te gaan met de eigen geest. We zijn onbekend met de invloed van gedachten op de eigen gezondheid. We kennen nauwelijks de mogelijkheden voor het vinden van heelheid en rust in jezelf. Steeds meer problemen bij kinderen en volwassenen, komen voort uit overwaardering van het verstandelijk weten ten koste van het innerlijk weten.

ONZE ONWETENDHEID.

Bewustwording van onze diepste essentie, het deelgenootschap aan oneindig bewustzijn, is nog niet volledig met ons lichaam verbonden. We zijn ons nog weinig bewust van het déél zijn van deze onbenoembare krachtbron van Alles. In ons denken is deze bron, vooral door religie, buiten onszelf geplaatst. Denken dat je ervan afgescheiden bent is de grootste veroorzaker en instandhouder van ons lijden. Het heeft enorme consequenties voor ons eigen leven en voor de wereld zoals die nu is.

De tijd is aangebroken dat het ego/ik bewustzijn aan zijn grenzen komt. Er is een evolutie van bewustzijn in de mens gaande. Dat gaat gepaard met onrust. Je wordt wakker gemaakt voor de scheppingskracht in je eigen geest, die verbonden is met het hart. In de wereld en in je persoonlijke leven brengt deze universele evolutie-impuls daarom ook aan de oppervlakte wat nog geen Liefde is.  De Liefde roept je om deze in jezélf aan te spreken. Nu kun je gaan ontdekken dat je ZELF deel uitmaakt van dat Ene (de kosmos, god, bewustzijn, Liefde…) en deel van Alles wat bestaat. We noemen dit het ontstaan van Eenheidsbewustzijn. Het is een staat van bewustzijn die jou en de wereld heelwording brengt.

Het Boek van het Hart gaat over dat wakker worden, over de verandering van bewustzijn en wat dat voor gevolgen heeft, voor jezelf, de mensen om je heen en de aarde.

Het Boek van het Hart brengt je rechtstreeks in aanraking met het nog onbewuste, goddelijke deel van je menszijn: het stille Licht (bewustzijn) van Liefde in jóu, in iedereen!  Dat is, zo hebben wij ervaren, een vreugdevol gebeuren. De afgelopen jaren heb ik samen met anderen gewerkt, vanuit de Liefde en de wijsheid die mij zijn gegeven. Je vindt dat terug in het boek in een mooie mix van inzicht en ervaringen uit ons dagelijks leven. Dat geeft je herkenning. Het boek opent jou daardoor makkelijker voor de verbinding met de diepe werkelijkheid van het Al, van je hart en van wie jij bent. Je zult ontdekken dat het allemaal veel dichter bij is dan je denkt. Jij bent het Zelf!! Dit mooie boek geeft je verder een inkijk in de evolutie van bewustzijn in de mens. Je wordt je daardoor bewust dat het antwoord op de situatie in de wereld in jezelf ligt.  Daarmee kunnen jij en de wereld helen.

Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt. Met als subtitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen.  Mirjam Langenhuijsen. ISBN 978-90-825408-3-3  Productie HBPR Landgraaf. Hardcover-272 pagina’s.

Op de Boekpagina vind je uitgebreidere info over de inhoud van het boek, hoe en waar het boek te verkrijgen is, nieuws en lezersreacties.

Dank je wel Martine van Rhee van Fame Webdesign , voor het maken van onze mooie website en je geduldige hulp bij al onze vragen!