Er schijnt een Licht over de aarde.
Onontkoombaar raakt het ons aan.

Welkom op de site van beweging van het gouden hart.

Mijn naam is Mirjam Langenhuijsen. Het is mijn zielsverlangen om tijdens mijn leven Liefde en Licht in de wereld te brengen. Vanaf 1986 ben ik door allerlei ervaringen steeds dieper in verbinding gekomen met deze zielsbestemming. Sinds 13 jaar worden er allerlei mensen op mijn pad gebracht, die dezélfde zielsbestemming in zich voelen. Het is dan ook waarschijnlijk geen toeval dat jij op deze website terecht komt. We leven in een tijd van ontwaken, van bewust worden dat vele dingen in onze wereld niet mee resoneren met ons hart en onze ziel. Bij mij leidde dat tot een ingrijpende innerlijke zoektocht. Uiteindelijk kwam ik door allerlei ervaringen tot de ontdekking dat ik altijd een verkeerd beeld heb gehad van wie of wat de mens is. Door de weg die ik ben gegaan, ervaar ik nu niet alleen meer mijn persoonlijkheid, maar tegelijk een voortdurend aanwezige, innerlijke dimensie van Liefde en Licht. Er is daardoor een Licht ontstoken in mijn hart. Dat wil ik leven en belichamen.

Op weg naar Eenheidsbewustzijn: wij zijn Liefde.

Mensen zijn allemaal verschillend maar het universele in iedereen is dat we allemaal verlangen naar liefde in ons leven. Ik heb ervaren dat elke mens déél is van een allesomvattende Liefde die onuitputtelijk en oneindig is en die creatiekracht draagt voor alles wat bestaat. Ze is een levende stroom van bezielende kracht. Ik noem haar liefdevol: beweging van het gouden hart. Deze voortdurende aanwezigheid van Liefde en Licht, kun je als deel van jezelf gaan ervaren, belichamen en leven, als deel zijnde van één groot Geheel. Het wonderlijke is, dat jíj dan door wat er in je omgaat vervuld en geheeld raakt en Liefde tegelijk ook via jou in de wereld komt. In je wijze van zijn op de plekken waar je woont, werkt en leeft. Als deze natuurlijke Liefdeskracht niet kan stromen, door een afgescheidenheid in je denken, ontstaan pijn, ziekte en problemen. Ook dat ken ik uit eigen ervaring. Het is ook daarom mijn verlangen om die aanwezige dimensie van Liefde en Licht in jou te her-inneren, je te helpen op eenvoudige wijze daarmee in verbinding te komen en je te ondersteunen bij het belichamen daarvan. De mij gegeven wijsheid over dit proces is daarvoor verwoord in Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt. Ondertitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen. Meer informatie over het boek vind je op de boekpagina.

Verandering op aarde.

Wij voelen in deze tijd wereldwijd allemaal impulsen voor verandering op aarde. Het zijn evolutionaire impulsen vanuit de alles omvattende Liefde, die in ons werkzaam is. Onze ziel, die deel is van dat grote Geheel, ziet het als haar natuurlijke weg om Liefde met elkaar tot leven te brengen. We zijn echter nog gehecht aan het denken en leven vanuit angst voor tekort, vanuit het ego/ik-bewustzijn. Onze aarde vraagt om een collectieve bewustzijnsverandering, die plaatsvindt als een evolutionaire stap naar volledig menszijn. Naar een leven vanuit het hartgedragen bewustzijn. Het gaat daarbij om ieder individueel ontwaken. Bewustwording van de universele beweging van het gouden hart in jou, verbindt jou op nieuwe wijze met jezelf, de aarde en de mensen die erop leven. Het veroorzaakt een andere levenswijze. Je ik gerelateerde denken verdwijnt steeds meer naar de achtergrond doordat de energie van Liefde en Licht in elk moment ruimte in jou kan krijgen. Je wordt opener en vrijer. Jij bent de schakel waarlangs de creatiekracht van Liefde in de wereld komt. Je ziet jezelf daarin als deel van het Geheel. Niet zozeer meer als een ik dat om bevrediging van zichzelf vraagt. Het is de Liefde, haar inspiratiekracht en wijsheid in jou, die jou diep vervult als jij je erop afstemt. Tegelijk helpt ze zo via jou om de wereld te veranderen. Een verandering van ik naar wij en een diepe verbondenheid met de natuur. Dat voortgaande proces, zo heb ik  al vele jaren samen met anderen ervaren, is een vreugdevol gebeuren.

Inspiratie en informatie.

Het natuurlijke verlangen naar liefde, in jezelf en in de wereld is de meest herkenbare universele drijfveer in mensen. Ter ondersteuning van dat zielsverlangen, van het ontwaken van jouw ziel en de Liefde waar zij deel van is, vind je op deze website en in Het Boek van het Hart inspiratie die je daarbij helpt. Je bent ook van harte welkom voor praktische ondersteuning in een individuele ontmoeting en/of bij de groepsbijeenkomsten in beweging van het gouden hart, die  het proces van bewustwording en belichaming daarvan ondersteunen.

Op de boekpagina vind je uitgebreidere info over Het Boek van het Hart en over de inhoud en lezersreacties. Met de link activiteiten vind je een agenda voor en het aanbod van activiteiten onder de naam en het teken van beweging van het gouden hart: harten die met elkaar verbonden zijn door het witte Licht, in een stralende zon, onder de regenboog als teken van Eenheid in verscheidenheid. Via de link inspiratie kom je bij helende meditaties, overwegingen, gedichten, teksten en foto’s met spreuken. Rond de derde week van de maand worden er twee nieuwe teksten opgezet. Meer info over mij is te vinden onder contact evenals de wijze waarop je met je vragen of reacties met mij in contact kunt komen.

Met een hart vol liefde, Mirjam Langenhuijsen.

Dank je wel Martine van Rhee van Fame Webdesign , voor het maken van onze mooie website en je geduldige hulp bij al onze vragen!