Er schijnt een Licht over de aarde.
Onontkoombaar raakt het ons aan.

Welkom op de site van beweging van het gouden hart.

Beweging van het gouden hart is de oneindige energie van Liefde en Licht. Ze is deel van jouw wezen. Als je ontvankelijk wordt, iets wat je jezelf eigen kunt maken, neemt ze vorm aan in jou,waardoor je vanuit jouw wezenenergie kunt leven op aarde. Er ontstaat een proces van liefde, heling en transformatie in geest en lichaam, dat helend is voor jezelf en de aarde.

Mijn naam is Mirjam Langenhuijsen, Lichtbegeleider in de nieuwe tijd. Wat fijn dat jij op mijn website terecht bent gekomen. Het is mijn zielsverlangen om bij te dragen aan bewustzijnsverandering naar liefde in de wereld. Vanaf 1986 ben ik door allerlei ervaringen steeds dieper in verbinding gekomen met deze zielsbestemming. Sinds 2005 worden er allerlei mensen op mijn pad gebracht, die dezélfde zielsbestemming in zich voelen. Het is dan ook waarschijnlijk geen toeval dat jij op deze website terecht komt.

We leven in een tijd van ontwaken, van bewust worden dat vele dingen in onze wereld niet mee resoneren met ons hart en onze ziel. Bij mij leidde dat tot een ingrijpende innerlijke zoektocht. Uiteindelijk kwam ik door allerlei ervaringen tot de ontdekking dat ik altijd een verkeerd beeld heb gehad van wie of wat de mens is. Ik ontdekte over mezelf dat ik niet goed geaard was in mijn lichaam en dat ik niet erg bewust was van mezelf, omdat ik met mijn aandacht erg naar buiten was gericht. Tot ik ziek werd. Door de weg die ik daarna ben gegaan, een weg waarbij  je meer contact krijgt met je innerlijk en je lichaam,  ervaar ik nu een voortdurend aanwezige, innerlijke dimensie in mezelf, van bewustzijn, Liefde en Wijsheid. Ik ben thuis gekomen bij mezelf. Ik ben steeds meer mezelf geworden én er is daardoor een Licht ontstoken in mijn hart. Dat wil ik belichamen en leven.

Door de verandering in bewustzijn, ervaar ik dat ieder mens een goddelijk te noemen kern van Licht, van bewustzijn, in zich draagt. Inmiddels zet ik me met hart en ziel in om mensen, die de behoefte voelen om zich daarvan bewust te worden en daarmee dieper bij zichzelf willen komen, te ondersteunen. Ik doe dit inmiddels al meer dan 10 jaar, individueel en in kleine groepen, door het delen en overdragen van energie, via het delen van wijsheid en inzicht in Het Boek van het Hart en via de teksten op deze website. Als je inzicht en bekrachtiging zoekt, kun je daarvoor bij me terecht. Altijd richt ik me daarbij, samen met jou, op jouw essentie, jouw wezensenergie, zodat je daarvan rechtstreeks innerlijk inzicht en heling ondervindt. Door deze ontmoetingen in Licht, zoals ik ze ook weleens noem, word je steeds meer jezelf.

Op weg naar Eenheidsbewustzijn: wij zijn Liefde.

Mensen zijn allemaal verschillend maar het universele in iedereen is dat we allemaal verlangen naar liefde in ons leven. Ik heb ervaren dat elke mens déél is van een allesomvattende Liefde die onuitputtelijk en oneindig is en die creatiekracht draagt voor alles wat bestaat. Ze is een levende stroom van bezielende kracht in jou! Ik noem haar liefdevol: beweging van het gouden hart. Deze voortdurende aanwezigheid van bewustzijn, Liefde en Licht, is in de kern wie jij bent. Je kunt dát deel van jezelf in deze tijd meer gaan belichamen en leven. Wat daarvoor nodig is, is dat je een andere gerichtheid ontwikkelt, een die meer naar binnen is gericht en voeling houdt met je lichaam  Het wonderlijke is, als jij je Licht (bewustzijn) toelaat in jezelf, jij vervuld en geheeld raakt en de essentie van jouw Zijn via jou in de wereld komt. In je wijze van zijn op de plekken waar je woont, werkt en leeft. Als deze natuurlijke Liefdeskracht in jou niet kan stromen, door het nemen van te weinig rust, door het alsmaar naar buitengericht blijven met je aandacht, door een afgescheidenheid in je denken, ontstaan er pijn, ziekte en problemen, ook in de wereld.  In deze tijd zien we veel naar boven komen van die oude gestolde energieën.  Ik ken dat uit eigen ervaring en mijn verlangen is om samen met jou een nieuwe weg te gaan,  die oude energie in jezelf los te laten en de aanwezige energie van Liefde en Licht in jou te her-inneren en toe te laten. Ik wil  je op eenvoudige wijze daarmee opnieuw in verbinding brengen en je ondersteunen bij het belichamen daarvan. Eenvoudig gezegd wordt je daardoor steeds meer jezelf. De gegeven wijsheid over dit proces is vanuit mijn eigen ervaring daarvoor verwoord in Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt. Ondertitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen. Meer informatie over het boek vind je op de boekpagina.

Verandering op aarde.

Wij voelen in deze tijd wereldwijd allemaal impulsen voor verandering op aarde. Het zijn evolutionaire impulsen vanuit de alles omvattende Liefde, die in ons werkzaam is. Onze ziel, die deel is van dat grote Geheel, ziet het als haar natuurlijke weg om Liefde met elkaar tot leven te brengen. We zijn echter nog gehecht aan het denken en leven vanuit angst voor tekort, vanuit het ego/ik-bewustzijn. Onze aarde vraagt om een collectieve bewustzijnsverandering, die plaatsvindt als een evolutionaire stap naar volledig menszijn. Naar een leven vanuit het hartgedragen bewustzijn. Het gaat daarbij om ieder individueel ontwaken. Bewustwording van de universele beweging van het gouden hart in jou, verbindt jou op nieuwe wijze met jezelf, de aarde en de mensen die erop leven. Het veroorzaakt een andere levenswijze. De energie van Liefde en Licht (bewustzijn) kan in elk moment ruimte in jou krijgen, waardoor je ego gerelateerde denken  steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Je wordt opener, vrijer en meer jezelf. Jij bent de schakel waarlangs de creatiekracht van Liefde in de wereld komt. Je ziet jezelf daarin als deel van één Geheel. Het is de Liefde, haar inspiratiekracht en wijsheid in jou, die jou diep vervult als jij je erop afstemt. Tegelijk helpt ze zo via jou om de wereld te veranderen.  Er ontstaat een werkelijke beweging van hart tot hart. Het veroorzaakt een verandering van ik naar wij, naar liefdevolle grondslagen van maatschappij, bestuur en bedrijfsvoering en een diepe verbondenheid met de natuur. Dat voortgaande proces, zo heb ik al vele jaren samen met anderen ervaren, is een vreugdevol gebeuren. Samen veranderen we de wereld, ieder via zijn /haar innerlijke, vanuit het Licht geleide, bijdrage.

Inspiratie en informatie.

Het natuurlijke verlangen naar liefde, in jezelf en in de wereld is de meest herkenbare universele drijfveer in mensen. Ter ondersteuning van dat zielsverlangen, van het bewustworden van jouw essentie en de Liefde waar zij deel van is, vind je op deze website en in Het Boek van het Hart inspiratie die je daarbij helpt. Je bent ook van harte welkom voor praktische ondersteuning in een individuele ontmoeting en/of bij de groepsbijeenkomsten in beweging van het gouden hart, die  het proces van bewustwording en belichaming  van je essentie, in denken ,voelen en doen, ondersteunen. Het belangrijkste daarin is, dat ik daarbij jou help je bewustzijn zodanig te verruimen, dat je met jóuw essentie, bewustijn, Licht werkzaam bent  én tegelijkertijd daardoor met de universele bron van wijsheid en liefde in aanraking komt. Het gaat mij er altijd om dat jij de verbinding daarmee in jezelf leert ervaren en gebruiken.

Op de boekpagina vind je uitgebreidere info over Het Boek van het Hart en over de inhoud en lezersreacties. Met de link activiteiten vind je een agenda voor en het aanbod van activiteiten onder de naam en het teken van beweging van het gouden hart: harten die met elkaar verbonden zijn door het witte Licht, in een stralende zon, onder de regenboog als teken van Eenheid in verscheidenheid.  We kunnen elkaar helpen  het energieveld van Licht en Liefde op aarde te versterken. Via de link inspiratie kom je bij helende meditaties, overwegingen, gedichten, teksten en foto’s met spreuken. Rond de derde week van de maand worden er twee nieuwe teksten opgezet. Meer info over mij is te vinden onder contact evenals de wijze waarop je met je vragen of reacties met mij in contact kunt komen. Je bent van harte welkom!

Met een hart vol liefde, Mirjam Langenhuijsen.

Dank je wel Martine van Rhee van Fame Webdesign , voor het maken van onze mooie website en je geduldige hulp bij al onze vragen!