Waar kiezen we in de wereld voor?

Wie heeft er gelijk in de wereldstrijd, wat is waar, wie is de schuld, wie doet zulke vreselijke dingen, waarom is er oorlog, waarom leren we niet van de geschiedenis, wat kan ik doen, waarom doen we er niks aan…zoveel vragen vanuit pijn en onmacht.

Weet jij dat je een essentiële keuze kunt maken om de wereld te doen veranderen? Niet daar, niet dan, maar hier en nú. IN jou kan de wereld veranderen, door naar iets anders in jezelf te gaan luisteren. Verandering in jezelf naar een ánder niveau van zijn, je bewust worden dat je deel bent van iets dat dit alles overstijgt, brengt in jezelf het antwoord. Bewustzijn is een goddelijke bron, die alles omvat , waarvan ook jij zélf deel bent van Liefde en wijsheid/ inzicht waarin dualiteit niet meer bestaat. Daar innerlijk naar gaan luisteren is een keuze waardoor Liefde en Licht via jou op aarde schijnt tot in de dagelijkse dingen. Niet vanuit “reageren” maar vanuit “creëren” komt het nieuwe antwoord. Een antwoord wat diep van binnen in jou leeft en aanwezig is in elk moment. Elk moment kun je zélf uit de wereld van dualiteit en strijd stappen, omdat deze alleen in jouw denken bestaat.

Het antwoord is dat alleen door een fundamentele verandering naar Liefde de wereld kan veranderen. Zij is het levend Licht in mensen, waarbij iedereen de keuze heeft, de vrije wil, om haar op aarde te doen leven. Het is een keuze tussen ván de aarde te zijn of déel te zijn van Licht op aarde, zoals de mens bedoeld is. Elk mens, jij, ik, de buren, je baas, de schoolmeester, de kassajuffrouw, de arts, de journalist, de soldaat, de politicus, de president, etc., elk mens is geboren met de eigen verantwoordelijkheid om deze keuze in zijn aardse leven te maken. Het is een keuze die evolutionair vast is gelegd in het energieveld van jezelf en van de aarde.

Wij zijn zelf de wegbereiders, in onszelf en op de aarde, voor deze grondende goddelijk te noemen Liefde. Daardoor wordt je de mens die je wezenlijk bent, zodat wij en de aarde helen. Begin je weg met kleine stapjes in je dagelijks leven, in je werk, in een gesprek, tijdens een ruzie of conflict, in contact met je omgeving, op straat of in de trein, als je vast wil houden aan je gelijk of aan je verongelijktheid, als je niet openstaat voor je eigen kwetsbaarheid of die van anderen, etc. Wees open en ontvankelijk vanuit je zachtheid, voor jezelf en de ander. Het hart zal dan in een andere taal dan je gewend bent tot je spreken. Een taal die universeel is en iedereen verstaat. Een taal die deel is van een allesomvattend geheel, dat jou grondt, heelt en ons met elkaar verbindt.

beweging van het gouden hart
14-4-2018, mirjam langenhuijsen