Van hard naar hart in de wereld.

Wie is hier de vluchteling?
Waarvan ben ik weggevlucht?
Gekruisigd door mijn angstig denken
heb ik muren opgebouwd,
sta ik nu voor de gesloten grenzen
van mijn innerlijk, heilig hart.

Geen thuisland meer, geen identiteit,
geen oorsprong meer van wie ik ben,
verloren ben ik de verbinding
met het Licht van mijn ziel.
Ben ik mijn Zelf voor eeuwig kwijt?

Wie ben ik nog, zonder de stem
die mijn hart zo diep kan raken,
is er iets wat er dan nog toe doet,
raakt in verval mijn levensmoed?

Met mijn blikveld nog in het duister,
wend ik me verloren naar het Licht.
Leg ik mijn oor bij haar te luister,
vind ik terug haar liefdevol zicht.

Eeuwig deel zijnde van haar,
opent in mijn hart een volmaakte weg,
brengt zij mij voorbij de landsgrenzen
van angst en afgescheidenheid

Ik deel met haar, mijn diepste wezen
en dat van jou, in innige verbondenheid,
komen wij elkander nader.
Samen, in verscheidenheid.

beweging van het gouden hart
mirjam Langenhuijsen, 29-1-2019
voor iedereen en ook voor alle betrokkenen rond
het wel of niet verlenen van het ‘kinderpardon’