Bewustzijn.

IK Ben altijd bij jou.
Als een vader die jou draagt,
als een moeder die jou voedt,
als een kind dat onvoorwaardelijk liefheeft.
IK Ben altijd bij jou,
omdat jij in mij bent
en ik in jou.
Vertrouw op mij
en jouw wegen zijn allen begaanbaar.
Omdat IK met jou ga
en jij met mij.
Omdat IK
onafscheidelijk Ben.

EEN.

Jullie zijn
omarmd in diepe stilte
van een oneindig Licht.
Jullie bewegen
tot in het oneindig Al
waarin de goddelijke liefde
herstellen zal
de eenheid met de Bron.

  De goddelijke Moeder.

  Ik hoor de stilte spreken.
  Zij baart mijn vorm.
  Ik ben haar kanaal,
  Zij beweegt in mij.
  Ik ben haar partner,
  zij is mijn geliefde.
  De wijsheid die zij toont,
  zijn de bouwstenen van het leven.
  Ik ben haar akker
  waar zij steeds in zaait.
  Zij oogst in mij
  de vrucht van haar schoot.
  De goddelijke geest
  van Liefde.

  Een kring.

  Er is geen af gescheidenheid
  er is geen IK en jij
  er is alleen maar verbondenheid
  er is alleen maar WIJ.

  Ik ontvang jouw pijnen
  en jouw stil verdriet.
  Met de ogen van het hart
  dat het Licht daarin steeds ziet.

  In de stille stem van Liefde
  in de kring zo voelbaar
  heeft het Licht van eenheid
  ons verbonden met elkaar.

  Er is geen af gescheidenheid
  er is geen IK en jij
  er is alleen maar Liefde
  er is alleen maar WIJ.

Broederschap.

Broederschap is het natuurlijke gevolg
van de verbinding
met de vreugde in je hart.
Broederschap is het natuurlijke verlangen
van de Bron die jou innerlijk beweegt
tot het omarmen van de ander.
Broederschap is het natuurlijke antwoord
van de Liefde die in ons
naar elkander reikt..
Broederschap is de natuurlijke uiting
van de vreugde in een hart
waarin de eenheid zich heeft gerealiseerd.
Broederschap is de helende kring
waarin openheid en verbondenheid
tot Liefde wordt en
de vreugde snelt van hart tot hart
en wij allen worden verhoogd.
Broederschap is de natuurlijke hereniging
van dat wat al Een IS.

Schepping.

Ik hou niet van structuren
of passen in een jas
of tijd bestaand uit uren
of een hokje waar ik in pas.
Ik verwijl het liefste
in de lichte ruimte
vertoeven in de Bron
waar vorm niet bestaat
waar slechts is de Zon
en de zachte Liefde
bewegen wil tot vorm
het verlangen aanneemt
en wordt tot aardse storm
van scheppingskracht die wil verbinden
van niets naar ik naar wij.
De Eenheid is volledig
als ik zie in mij
én in jou
het gelaat
van het wezen van Liefde,
dat in de aardse sferen
haar sporen achter laat.