8-8-2019 Heling oud trauma van afgescheidenheid: ruimte voor Licht in jou.

Lieve allemaal,

naar aanleiding van een vraag over de energie van de komende datum 8- 8 schrijf ik jullie allemaal het volgende:
 
De terugkeer naar jouw essentie, de goddelijke Aanwezigheid IN jou, is het onderwerp van Het boek van het Hart.  Ons werk in beweging van het gouden hart is daarop gericht. De geboorte van het licht en de liefde van jouw wezen IN jou, is een oorspronkelijk verlangen en een opdracht die we allemaal bij ons dragen.
 
Het boek van het hart en de beweging van het gouden hart,  gaat over het hervinden van die goddelijke Aanwezigheid IN jezelf en de bevrijding en verlichting die dat brengt, voor jezelf en het geheel. Het “christusbewustzijn “( of Eenheidsbewustzijn) helpt de verbinding met de goddelijke aanwezigheid in jezelf en de impuls daarvan( de beweging van het gouden hart) tot in je dagelijkse zijn en handelen toe laten, en vrij van angst te zijn, te helen en delen, zoals eerder Jezus( of Yeshua) dat belichaamde.
In mijn werk en leven voel ik me deel van dit bewustzijn, help ik mensen zich voor deze essentie in zichzelf  te openen en de energie ervan in het aardse lichaam te ankeren, net zoals een paar andere Lichtwerkers in Nederland ( en elders) dat ook doen. 
Ieder trekt met dat Lichtwerk ” eigen” mensen aan, maar het is zo dat het altijd gaat om mensen die resoneren tot in hun ziel met liefde als bron van zijn, als goddelijke thuisbasis, en die het verlangen bij zich dragen dit te belichamen op aarde, en daarmee zichzelf en anderen te helen en te verlichten. 
 
Er is voor ieder mens een tijd van ontwaken; ontwaken wil zeggen dat hij/ zij zich bewust wordt, geroepen wordt , door die goddelijke aanwezigheid IN zichzelf en daardoor een omkering maakt om vandááruit te gaan leven in plaats vanuit angst en afgescheidenheid.
Daarmee komt er een einde aan de oude oerpijn van onze eenzaamheid en afgescheidenheid. Er zijn steeds nieuwe fases in de evolutie van bewustzijn; het eindigt nooit.
 
Sinds eind vorig jaar is de energietrilling  enorm verhoogd, wat uitwerkt in het versneld aan het licht komen van allerlei angsten, en oude belemmerende energie van gevoelens en overtuigingen die daarop zijn gebaseerd.
Dat gebeurt om ze ons bewust te maken, zodat we nu een bewuste keuze kunnen maken om terug te keren naar onze essentie: bewustzijn, Licht, Liefde.
Alles wat omhoog komt of gebeurt is een uitnodiging om naar binnen te keren en dat vanuit dat Licht met Liefde, te zien, voelen en omhullen/omarmen, waardoor heling plaatsvindt, en je je Zelf kunt Zijn.
 
“Eenvoudig Licht zijn, rusten in je innerlijke natuur”, zoals deze zomer-zonnecyclus bij mij is genoemd, is gericht op belichaming van “christusbewustzijn”, belichaming van Liefde als bron. Bewustzijn dat de impuls draagt van het gouden hart, de oorspronkelijke godsvonk die wij allemaal in ons dragen. 

In sommige publicaties komt het getal 8 naar voren, er is kosmische hoge energietrilling rond 8-8-2019.

Iederéén is in deze periode bewust of onbewust deel van deze energieverhoging. Dat kan soms lastige situaties en emoties oproepen.
Als jij je bewust ontvankelijk maakt voor deze hogere Lichtfrequentie, zal oude pijn en energie draaglijk voor je worden, inzicht geven en geheeld los kunnen worden gelaten. Alles om ons heen werkt daar aan mee, omdat de energie ervan overal, in en om ons heen aanwezig is.
Het is een samenwerken van deze en gene zijde en we zijn we van beide zijden deel.

Bijgaande afbeelding van de 8 komt uit mijn boek: het is het tijdloze symbool van de mens die zijn essentie belichaamt.  Ze staat voor de energieverandering en bewustzijnsverandering in onszelf naar onze oorspronkelijke staat van Zijn, waarin we onze goddelijke kern niet meer buiten ons plaatsen en we volledig mens worden door deze Licht- en Liefde essentie in het aardse lichaam te gaan belichamen. Het is een samengaan van aardse materie met de oorspronkelijke heelheid van en eenheid met de energie van Licht en Liefde, waardoor wij eindelijk thuis kunnen komen in een liefdevol bewustzijn, in de creatiekracht van het ontvankelijke, open en vrije “Ik Ben”. Het is de verbinding van hemel en aarde.

De beweging van het gouden hart is voortdurend bezig te werken met dit witte licht in ons en de huidige lichtfrequenties zullen ons daar alleen maar dieper in ondersteunen. We zijn niet alleen. Er is daarvoor een wereld van Licht in en met ons verbonden aanwezig. En vele mensen met hetzelfde verlangen en dezelfde intentie.
De hoge energiedagen vlak voor, op en vlak na 8 augustus bundelen veel energie in een gezamenlijke afstemming waardoor je die kunt benutten door vaker je ontvankelijkheid voor je essentie te beoefenen, door stil naar binnen te keren, bijvoorbeeld met de HOBO oefening, die je in mijn boek kunt vinden.( Binnenkort is deze als mp3 te downloaden op deze site.) Begin altijd eerst met in je lichaam komen, met aarden, het voelen van je lichaam vanaf je voeten.
 
Op 8 augustus om 8.00.u. ‘ s morgens ( tot 8.30/ 8.45.u)  kun jij ook deelnemen, aan een wereldwijde afstemming door een hele grote groep van mensen, die zich innerlijk afstemmen op de ontvankelijkheid voor de Lichtenergie die aanwezig is, die je helpt de goddelijke Aanwezigheid in jezelf dieper te ankeren en die jij daarmee tegelijkertijd helpt kanaliseren in het collectief bewustzijn op aarde. Het is een gezamenlijke ontmoeting in Licht, voor jezelf én elkaar. Ook jij kunt meedoen op de voor jouw vertrouwde wijze. Het is een innerlijk erbij zijn, bij de stilte en rust van dat eeuwig Licht in jou en bij wat zich ontvouwt. Twijfel niet, het is altijd goed zoals het zich in jou voordoet. Je kunt het niet fout doen. Jouw intentie is genoeg.
 
Je mag je ervaringen of vragen gerust met mij delen en naar mij mailen. Ze zijn welkom en ik zal er op reageren als mij dat wordt ingegeven.
 
In dienstbaarheid en liefde, en in diepe verbondenheid met al die mensen wereldwijd waarmee we in Licht samenzijn,
 
Mirjam 
beweging van het gouden hart