ACTIVITEITEN

Beweging van het gouden hart is de energie van Liefde, die onontkoombaar in jou als bewustzijn aanwezig is. Als je erop afstemt neemt het vorm aan in je denken, je gevoel, je doen en je zijn. Onder deze noemer vinden er activiteiten plaats die een bijdrage leveren aan jouw heelheid en die van de aarde.

Op deze pagina vind je de aankondiging van en meer informatie over deze activiteiten.

Bijeenkomsten in beweging van het gouden hart

BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

INFO OVER BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

Beweging van het gouden hart is geen organisatie, opleiding of praktijk. Het is een ander woord voor bewustzijn, de Liefde, die overal in het universum aanwezig is en ons beweegt naar heelheid en verbondenheid. Al enige jaren zijn er bijeenkomsten afgestemd op deze energie van Eenheidsbewustzijn. Ze ondersteunen de universele verandering van bewustzijn in jezelf en in de wereld. We bieden een ontmoetingsplaats waar jouw bewustwording en bewustzijnsverandering, in openheid en ontvankelijkheid voor elkaar, wordt beleefd. Samen gaan we op weg naar meer liefde voor jezelf én elkaar. De basis van een andere wereld. Het Boek van het Hart  is ondersteunend  voor deze bijeenkomsten.

INHOUD.

De avonden in de beweging van het gouden hart zijn hele fijne en bijzondere avonden, aldus deelnemers. Ze worden gehouden om in contact te zijn of te leren komen met je diepste zijn. We helpen elkaar ons te herinneren dat in ons innerlijk een bron van Licht en Liefde aanwezig is, waarop we ons kunnen afstemmen. Via een eenvoudige oefening, leer je in contact te komen met en bewust te worden van de stille aanwezigheid van dat dieper gelegen Zelf. Dat voelt als thuiskomen. Jezelf zijn. Je ervaart daardoor een rust en verbondenheid, met jezelf, je lichaam en de wereld om je heen. Tegelijkertijd ervaar je deel te zijn van een Bron die veel ruimer is dan je ik.

Afstemmen op je essentie.

In het leren afstemmen op de stilte van je essentie, worden de verschillende lagen van bewustzijn in jou tot Een. Dat brengt je de ervaring dat je altijd Liefde en Licht bij je draagt, omdat je er al deel van bent. Als je daarvoor ontvankelijk bent, leidt dat tot zelfacceptatie, veiligheid, zelfvertrouwen, inspiratie, heling, rust, inzicht, innerlijke vrede, vreugde, Liefde. Er ontstaat een andere verbondenheid met jezelf, met anderen en de aarde waarop wij leven. Het weten én ervaren dat deze bron van Liefde en Licht deel van jou is, maakt het makkelijker je er ook in je dagelijkse leven op af te stemmen en er verbonden mee te zijn.

Verandering.

Ondanks je andere afstemming zul je ook nog in jezelf levende oordelen, overtuigingen, angst, pijn of klachten tegenkomen, die jou weer opnieuw van de Liefde in jezelf afscheiden. Het verheugende is dat je nu bewust ruimte en openheid kunt hervinden voor de altijd aanwezige, liefdevolle helende scheppingskrachten in jou.  Je leert hoe je de verbinding met je essentie kunt herstellen. Dat is diep liefdevol en helend voor jezelf. Je wordt daardoor de Lichtdrager die je van oorsprong bent. Dat geeft een heel ander perspectief aan je leven en aan de wereld dan vanuit het ego/ik bewustzijn.  Een verandering waar onze wereld om vraagt. De bijeenkomsten zijn  ervarings -en belevingsgericht, waarbij je door ook thuis zelf te oefenen steeds meer vertrouwd raakt met het onderwerp. Ze worden door mij begeleid vanuit de energie van Liefde en WijsheidsLicht van dat moment.

AANMELDEN.

Wil je mee gaan doen aan deze bijzondere bijeenkomsten, dan ben je van harte welkom.  Zie de data in de agenda. Je meldt je aan via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl en maakt dan tegelijk kosten over naar NL 09 RABO  0113729774  t.n.v.  MWH Langenhuijsen o.v.v. je naam en de data. Dan pas is je aanmelding definitief en ontvang je na de sluitingsdatum verdere informatie o.a. over locatie en deelnemers.

Reacties over de avonden in beweging van het gouden hart

REACTIES VAN DEELNEMERS IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART:

citaten uit Het Boek van het Hart:

Als ik de oefening doe, dan ervaar ik heel veel rust. Een rust die ik eigenlijk niet zo vaak ervaar. Ik voel mijn lichaam dan beter. Het is een stilte, innerlijk, ook in mijn hoofd. Ik merk dat ik veel denk, vaak is het niet belangrijk wat ik denk, maar ik denk. Als ik zo zit, dan ervaar ik stilte. Het is heerlijk. Het geeft ruimte, innerlijke ruimte.

“Ik merk dat ik de laatste jaren veel meer vanuit mijn hart leef. Waar ik eerder dingen deed om aardig gevonden te worden, doe ik dat nu niet meer”.

“Ik heb ervaren dat ik door het samenzijn met jou meer in connectie kwam met dat dieper Zelf en daardoor ook bepaalde aspecten van mijn leven beter begreep. Het was altijd heel liefdevol en ik voelde me veilig.”

“Ik leerde mij gemakkelijker te focussen op mijn lichaam en te luisteren naar mijn innerlijk, naar wat dat mij op dat moment te vertellen had. Ik leerde daar meer op vertrouwen. Mijn luisterplek is duidelijk meer van buiten naar binnen verplaatst. Dat is ook echt het goede van thuiskomen bij je Zelf.”

“Die grootsheid die je voelt, waar je mee verbonden bent en waar je deel van bent, die is zoveel ruimer dan je ik. Die is oneindig. Als ik die ervaar, raak ik daar heel erg ontroerd van.”

“De verbinding via de oefening heeft mij erg geholpen bij het hyperactieve en het chaotische stuk. In het algemeen is het veel beter geworden. Mensen die mij langer kennen zeggen dat ik minder chaotisch en nerveus ben. Ik krijg ook signalen dat ik rustiger en zachter van karakter ben geworden”.

“Even was daar nog de angst dat ik niet goed genoeg ben. Maar het wonderlijke is, dat je op zo’n diep niveau komt, dat het helemaal niets meer uitmaakt, wie jij bent of hoe en wie de ander is.  Het brengt zo’n innerlijke openheid dat je gewoon moeiteloos kunt Zijn. Er valt zoveel weg en er is tegelijkertijd zoveel. Je bent samen in de Eenheid, in verscheidenheid. Er is een waarachtige diepe verbinding met elkaar. We omhelzen elkaar bij het weggaan. Mensen die ik niet ken. We zijn er allemaal door geraakt en ontroerd. Dit is wat de wereld nodig heeft”.

Recente reacties :

De avonden bij Mirjam geven mij innerlijk rust en een hernieuwde thuiskomst. Ik ervaar dit als een ware openbaring”. Nick Suurland ( 03-2018)

♥  Tijdens een bijeenkomst in De Sprong in Geldrop, werd ik geraakt door de onbegrensde liefde die Mirjam bij zich draagt. Deze onbegrensde liefde had mij zo geïnspireerd dat ik me had ingeschreven voor de avonden ‘in beweging van het gouden hart’, een gouden keuze. De HOBO oefening(Handen Op de Buik Oefening) zorgt ervoor dat ik voor altijd weet hoe ik, wanneer ik weer in mijn hoofd schiet, terug kan reizen naar mijn hart. Door deze reis structureel te maken, voel ik dat mijn ontvankelijkheid groeit en groeit, waardoor mijn zelfliefde stijgt en stijgt. Ook al gaan daar soms tranen door pijn aan vooraf, we zijn het zo waard! Dankjewel Mirjam voor deze onvergetelijke ervaringen. Sandra Temmerman (03-2018)

Lezingen

JANUARI 2018.

LEZING IN DE MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT, ZONDAG 21 JANUARI  VAN 10.30. TOT 12.30.UUR

bij de Sprong, centrum voor persoonlijke ontwikkeling, Tournooiveld 10,5663 EA Geldrop.

Het thema van de maand van de spiritualiteit  2018 is ‘Opnieuw beginnen’ en op de site van maandvandespiritualiteit staat daarover het volgende:

Opnieuw beginnen gaat over jezelf herpakken, jezelf vernieuwen, de zaken compleet anders kunnen en durven benaderen. Een nieuwe start maken vergt moed, maar kan voor iedereen nuttig zijn. Nuttig voor onszelf, maar ook voor onze relaties met anderen. Loont het echt om altijd alles uit te praten, te herkauwen en te over-analyseren, of is het soms beter om simpelweg samen opnieuw te beginnen?

Ook bij De Sprong staan we stil bij de maand van de spiritualiteit. We brengen graag ons centrum en onze uitgebreide bibliotheek (1000+ titels!) onder jullie aandacht. Dit doen we op zondag 21 januari met het volgende programma:

  • 9:30 – 10:30 uur,  onze deuren zijn open; koffie en thee staat klaar met wat lekkers erbij. Heb je vragen, wensen of ideeën? Onze vrijwilligers zijn aanwezig.
  • 10:30 – 12:30 uur, bijeenkomst geleid door Mirjam Langenhuijsen, zie hieronder.
  • 12:30 – 13:30 uur, voor wie nog geen kans had gezien om te snuffelen in onze boekenkasten.

BIJEENKOMST “OVER HET LICHT IN JOU: EEN VERANDERING VAN BEWUSTZIJN”, DOOR MIRJAM LANGENHUIJSEN.

​In deze tijd komt de ontwikkeling van het ego/ik-bewustzijn aan zijn grenzen en worden we aangeraakt door een wereldwijd verlangen naar een liefdevollere wereld. Dit verlangen komt voort uit de beweging van het gouden hart in de mens, een bewustzijnsimpuls die universeel is.

Mirjam Langenhuijsen vertelt over haar eigen ervaringen met de verandering van bewustzijn. Zij helpt je ontvankelijk te worden voor de beweging van het gouden hart in jou, waarin je deel bent van één oneindig bewustzijn – Liefde – Licht. Zij herinnert jou aan je essentie en brengt je op eenvoudige wijze opnieuw in verbinding daarmee, met beide benen op de grond.

Je krijgt een praktische oefening aangeboden voor je hele leven. Jouw lichaam en geest worden daarmee ontvankelijk als een schaal, waarin Liefde en Licht aanwezig zijn om jou te bezielen tot in het dagelijks leven. Er treedt daardoor een verschuiving op van het ego naar het hart, waardoor Liefde de wereld in komt. Je wordt volledig mens en neemt van daaruit je plaats in het Geheel in. Je leert de energie en de kwaliteiten van je essentie te onderscheiden en te herkennen.

De bijeenkomst is een inspirerende combinatie van het delen van wijsheid en belevingsgericht ervaren van deze afstemming op het Licht en de Liefde in jou en wat dat brengt. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Mirjam Langenhuijsen deelt deze bijeenkomst vanuit haar eigen verbinding met Licht en op basis van haar boek: Het Boek van het Hart. Het woord dat heeltOver het Licht in jou. Een boek voor iedereen. ISBN 978-90-825408-3-3

Ze begeleidt al enige jaren mensen bij de afstemming op hun essentie in verbinding met hun dagelijks leven. Zie bewegingvanhetgoudenhart.nl voor meer informatie.

De Sprong – Tournooiveld 10 – 5663 EA Geldrop – 040-2858757 – info@desprong-geldrop.nl
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door De Sprong

  

Agenda activiteiten

AGENDA 2018

BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

AANMELDEN.

Wil je mee gaan doen aan deze bijzondere bijeenkomsten, dan ben je van harte welkom.  Zie onderstaande data. Je meldt je aan via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl en maakt dan tegelijk kosten over naar NL 09 RABO  0113729774  t.n.v.  MWH Langenhuijsen o.v.v. je naam en de data. Dan pas is je aanmelding definitief en ontvang je na de sluitingsdatum verdere informatie o.a. over locatie en deelnemers.

ZOMER 2018

2018: derde dinsdag van de maand: 19 juni, 17 juli, 21 augustus. Veldhoven. 19.30.u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten 30 euro voor deze cyclus. Aanmelden en betalen vóór 1 mei 2018 o.v.v.dinsdaggroep zomer.

2018: derde donderdag van de maand: 21 juni, 19 juli, 16 augustus. Veldhoven. 19.30u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten 30 euro voor deze  cyclus. Aanmelden en betalen vóór 1 mei 2018 o.v.v. donderdaggroep zomer.

NAJAAR 2018

2018: derde dinsdag van de maand: 16 oktober, 20 november, 18 december. Veldhoven.19.30.u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten 30 euro voor deze cyclus. Aanmelden en betalen vóór 19 augustus 2018 o.v.v. dinsdaggroep najaar.

2018: derde donderdag van de maand: 18 oktober, 22 november, 20 december. Veldhoven. 19.30. tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten 30 euro voor deze cyclus. Aanmelden en betalen vóór 19  augustus 2018 o.v.v.donderdaggroep najaar  

COMBI 2018:

Inschrijving voor doorlopende seizoen dinsdaggroep (data 3e dinsdagen zomer en najaar)  Aanmelden en betalen vóór  1 mei 2018  o.v.v. dinsdaggroep. Kosten 60 euro.

Inschrijving voor doorlopende seizoen donderdaggroep (data 3e donderdagen zomer en najaar) Aanmelden en betalen vóór 1 mei 2018 o.v.v.donderdaggroep. Kosten 60 euro.                                                                                                                                                                                                                                                               VOORJAAR 2018

2018: derde donderdag van de maand: 15 februari, 15 maart, 19 april. Veldhoven, 19.30.u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten voor deze drie avonden samen: 30 euro. (gaande)

2018: derde dinsdag van de maand: 16 januari, 20 februari,20 maart, 17 april. Veldhoven, 19.30.u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen. Kosten voor deze vier avonden samen: 40 euro. (gaande)

NAJAAR 2017:

2017: derde dinsdag van de maand: 17 oktober, 21 november, 19 december.  Veldhoven, 19.30.u tot 21.00.u. Maximaal 8 personen.  Kosten voor deze drie avonden samen: 30 euro.  (voorbij)


                                                                                                                                                                                                                                                                         

Activiteiten in beeld.


Foto boven en onder: het altijd aanwezige liefdevolle in ons midden, ook tijdens de boekpresentatie van Het Boek van het Hart (2017)

Leven in beweging van het gouden hart ontstaat vanuit “het midden” , door hart gedragen bewustzijn. (maart 2018)