Activiteiten in beweging van het gouden hart

Leven vanuit je essentie of leven vanuit je ik.

Leven vanuit je essentie of leven vanuit je ik, wat is eigenlijk het verschil.

In deze tijd is leven vanuit ‘het ik’ een hele opgave. We komen vaak in de knel met alles wat we willen, denken, voelen en verlangen
en vooral ook wat we volgens onszelf en de maatschappij moeten.
Wat blijkt het een bevrijding te zijn, als je via je lichaam in verbinding komt met je essentie, bewustzijn, Licht. Je ziet en ervaart een heleboel dingen anders, en de last van belemmeringen en klachten die je had, verdwijnen.  Je wordt of kunt  daardoor steeds meer  jezelf zijn.
Kom kennis maken met dat dieper gelegen Zelf, dat jouw liefde, rust en vreugde schenkt en vrijheid om te zijn wie je bent en wat je hier op aarde komt brengen. Jouw deel zijn van één goddelijke bron en het besef en ervaren daarvan, is in deze tijd de ‘nieuwe ‘ innerlijke ontwikkelingsweg. Ze kan veel mensen ondersteunen in deze hectische tijd. Zonder enige gebondenheid aan welke religie dan ook, zonder dat je daarvoor jezelf in allerlei bochten hoeft te wringen.  Het gaat om jouw keuze je anders op jezelf af te stemmen dan je gewend bent, en jezelf en de wereld in een heel ander perspectief te zien.  je raakt veel dieper verbonden met jezelf IN je lichaam. Sta je daar voor open en wil je er meer van weten, kom dan gerust naar de bijeenkomsten in beweging van het gouden hart.
Kijk daarvoor hier http://www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten

Liefde als bron van ZIJN.

Beweging van het gouden hart is geen organisatie. Het is het energieveld van Eenheidsbewustzijn, waar jij al lang deel van bent en dat je nu bewust kunt leren belichamen. Een ander woord voor Eenheidsbewustzijn is Liefde. Met een hoofdletter wel te verstaan. Onvoorwaardelijke Liefde, de energie achter alles wat IS. Het is de dimensie van jouw bewustzijn waarmee je op eenvoudige wijze zélf in contact kunt komen. In verbinding met je lichaam laat je daardoor voortdurend oude concepten, patronen en gevoelens uit je lichaam los : oude energieën die zorgen voor tweedeling in jezelf, die niet meer verbindend, ondersteunend en ruimtegevend voor je zijn, die voor afgescheidenheid in jezelf zorgden. Je krijgt nieuwe energie, de energie van de nieuwe tijd, waardoor je steeds vrijer wordt en meer jezelf.

Wat een vreugdevolle verandering!

Je beweegt van angst naar vertrouwen in die stroom van energie in jou , waardoor je in Liefde kunt Zijn. Jij brengt daarmee je ware Zelf op aarde tot leven, met een liefde waarin jij gedijt. Ik begeleidt deze bijeenkomsten vanuit mijn verbinding met deze dimensie en vanuit eigen ervaring ermee. Ook vanuit jarenlang begeleiding van mensen, die deze innerlijke weg willen gaan. Samen helpen we elkaar om vanuit liefde ons Zelf te zijn. Daarmee transformeren we de wereld ook voor anderen.

Ik ben auteur van Het Boek van het Hart wat over deze innerlijke verandering gaat. ( Zie voor meer informatie op de boekpagina van deze website.
Het is verkrijgbaar bij bol.comBerneboek.com en Nederlandse boekhandels.)

beweging van het gouden hart
mei 2019, mirjam langenhuijsen

Bijeenkomsten in beweging van het gouden hart

De compleetheid van de mens is al in hem/haar aanwezig.
Alleen zijn bewustwording daarvan kan nog groeien.

Bijeenkomsten in beweging van het gouden hart  zijn hele fijne en bijzondere bijeenkomsten, aldus deelnemers. Ze zijn een kennismaking met de afstemming op jouw dieper gelegen Zelf. We helpen elkaar ons te herinneren dat we in onszelf een verbinding dragen, waardoor we sámen deel zijn van één energieveld van Licht en Liefde. Via een eenvoudige oefening, leer je in contact te komen met en bewust te worden van de stille aanwezigheid daarvan in jezelf! Het verrast mensen altijd, als ze merken dat die verbinding er direct is, als ze zich erop afstemmen. Dát beleven helpt jou bewust te worden van het Licht als bron van wat/wie je bent en van het leven. Het is subtiel werkzaam en kan ervaarbaar in jou zijn in de vorm van rust, warmte, kracht, heling, zelfvertrouwen, inspiratie, inzicht, innerlijke vrede, vreugde, Liefde en verbondenheid. We helpen met deze bijeenkomsten onszelf en elkaar te inspireren dat Licht in ons te laten stralen, en elkaar te bemoedigen ervoor ontvankelijk te zijn, als we weer eens in het duister tasten. Door de kracht van de gezamenlijke afstemming ervaar je een diepgaande transformerende en helende werking. Oude en belemmerende patronen worden in liefde gezien en je wordt daardoor liefdevoller voor wie je bent en vrijer in de kwaliteiten die jij hier op aarde komt brengen.

Verandering.

Vanuit deze bron wordt je héle zijn omarmd. Dit samenzijn is een praktische ondersteuning daarbij. Samen gaan we op weg naar Liefde, voor onszelf en elkaar. Het Boek van het Hart geeft inzicht en verdieping over het nieuwe perspectief dat daardoor ontstaat, op jezelf, je leven en op de wereld. Het betreft de universele verandering naar ander (hoger) bewustzijn.

Praktisch.

De bijeenkomsten zijn  ervaring -en belevingsgericht, waarbij je, door je ook in je dagelijkse leven anders af te stemmen, steeds meer vertrouwd raakt met het onderwerp.  We zitten op gewone stoelen. Je kunt een meditatiekussentje meenemen voor onder je voeten als je dat fijn vindt. De eerste avond maken we kennis met elkaar en beginnen we met het beleven van muziek. Elke bijeenkomst beoefenen we gezamenlijk de innerlijke afstemming op het Licht/ zuiver bewustzijn, je dieper Zelf.  We gebruiken daarbij de verbinding met ons lichaam. Ons lichaam is de heilige graal en is essentieel voor de aarding en gronding van jouw diepste Zelf. Door de gezamenlijke afstemming, ontstaat een veld van eenheid met één energieveld van Liefde en Licht, vanuit ieders eigen essentie. Daarin wordt een door mij, voor de aanwezigen van dat moment ontvangen, geschreven tekst voorgelezen. We beleven innerlijk wat ons daardoor gegeven wordt of wat we erdoor ervaren. De tekst raakt altijd bij iedereen iets aan en brengt inzicht, heling en transformatie daar waar voor jouw persoonlijk  nog oude pijn of patronen spelen. Dan ontvouwt zich het verloop verder door wat in het moment in ieder van ons afzonderlijk is aangeraakt of aangereikt. In een sfeer van warmte en vertrouwen delen we dat samen, met hart voor elkaar. We sluiten ook weer af met muziek. Je bent van harte welkom in een kring van Licht en Liefde, waardoor je anders met jezelf en met anderen in verbinding komt, en met de wereld om je heen.

AANMELDEN.

Wil je mee gaan doen aan deze bijeenkomsten, kijk dan naar de data in de agenda. Je kunt je aanmelden via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl en dan tegelijk je bijdrage overmaken naar NL 09 RABO  0113729774  t.n.v.  MWH Langenhuijsen o.v.v. je naam en de data. Dan pas is je aanmelding definitief en ontvang je van tevoren verdere informatie o.a. over precieze locatie en deelnemers.

Reacties over bijeenkomsten in beweging van het gouden hart

REACTIES VAN DEELNEMERS IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART:

citaten uit Het Boek van het Hart:

Als ik de oefening doe, dan ervaar ik heel veel rust. Een rust die ik eigenlijk niet zo vaak ervaar. Ik voel mijn lichaam dan beter. Het is een stilte, innerlijk, ook in mijn hoofd. Ik merk dat ik veel denk, vaak is het niet belangrijk wat ik denk, maar ik denk. Als ik zo zit, dan ervaar ik stilte. Het is heerlijk. Het geeft ruimte, innerlijke ruimte.

“Ik merk dat ik de laatste jaren veel meer vanuit mijn hart leef. Waar ik eerder dingen deed om aardig gevonden te worden, doe ik dat nu niet meer”.

“Ik heb ervaren dat ik door het samenzijn met jou meer in connectie kwam met dat dieper Zelf en daardoor ook bepaalde aspecten van mijn leven beter begreep. Het was altijd heel liefdevol en ik voelde me veilig.”

“Ik leerde mij gemakkelijker te focussen op mijn lichaam en te luisteren naar mijn innerlijk, naar wat dat mij op dat moment te vertellen had. Ik leerde daar meer op vertrouwen. Mijn luisterplek is duidelijk meer van buiten naar binnen verplaatst. Dat is ook echt het goede van thuiskomen bij je Zelf.”

“Die grootsheid die je voelt, waar je mee verbonden bent en waar je deel van bent, die is zoveel ruimer dan je ik. Die is oneindig. Als ik die ervaar, raak ik daar heel erg ontroerd van.”

“De verbinding via de oefening heeft mij erg geholpen bij het hyperactieve en het chaotische stuk. In het algemeen is het veel beter geworden. Mensen die mij langer kennen zeggen dat ik minder chaotisch en nerveus ben. Ik krijg ook signalen dat ik rustiger en zachter van karakter ben geworden”.

“Even was daar nog de angst dat ik niet goed genoeg ben. Maar het wonderlijke is, dat je op zo’n diep niveau komt, dat het helemaal niets meer uitmaakt, wie jij bent of hoe en wie de ander is.  Het brengt zo’n innerlijke openheid dat je gewoon moeiteloos kunt Zijn. Er valt zoveel weg en er is tegelijkertijd zoveel. Je bent samen in de Eenheid, in verscheidenheid. Er is een waarachtige diepe verbinding met elkaar. We omhelzen elkaar bij het weggaan. Mensen die ik niet ken. We zijn er allemaal door geraakt en ontroerd. Dit is wat de wereld nodig heeft”.

Recente reacties :

De avonden bij Mirjam geven mij innerlijk rust en een hernieuwde thuiskomst. Ik ervaar dit als een ware openbaring”. Nick Suurland ( Eindhoven)

♥  Tijdens een bijeenkomst in De Sprong in Geldrop, werd ik geraakt door de onbegrensde liefde die Mirjam bij zich draagt. Deze onbegrensde liefde had mij zo geïnspireerd dat ik me had ingeschreven voor de avonden ‘in beweging van het gouden hart’, een gouden keuze. De HOBO oefening(Handen Op de Buik Oefening) zorgt ervoor dat ik voor altijd weet hoe ik, wanneer ik weer in mijn hoofd schiet, terug kan reizen naar mijn hart. Door deze reis structureel te maken, voel ik dat mijn ontvankelijkheid groeit en groeit, waardoor mijn zelfliefde stijgt en stijgt. Ook al gaan daar soms tranen door pijn aan vooraf, we zijn het zo waard! Dankjewel Mirjam voor deze onvergetelijke ervaringen”. Sandra Temmerman ( Waalre)

Mijn hele leven heb ik gevoel gehad dat er veel dingen niet klopten. Voornamelijk in het geloof en de economie. Maar door het drukke leven en het gezin, waarin 1 gehandicapt kind heb ik niet de rust gehad om veel na te denken. Zo rond mijn veertigste begon ik plannen te maken om zo snel mogelijk onafhankelijk te kunnen zijn. Na de aanslagen van 11 september 2001 en de financiële crisis van 2008 begon ik zeer veel te lezen en te praten met mijn collega met wie ik elke pauze minimaal een half uur buiten liep. Wij hadden ook vrienden die het een en ander deden op het spirituele vlak, maar dit heb ik lange tijd afgewezen. Toen ik 3 dagen ging werken had ik steeds meer tijd en kwam David Icke op mijn pad. Aan hem heb ik veel gehad maar toch ontbrak er wat. Het was toch niet helemaal kompleet. Het toeval wilde dat ik met Mirjam in contact kwam tijdens een wintersport in 2017 door dat zij mij zag lezen in een boek van David Icke. Toen wij van elkaar afscheid namen zei Mirjam tegen mij : ” ik heb ook een boek geschreven “. Na het lezen van haar boek, dat vol liefde en licht is, begin ik steeds meer een heel mens te worden. Door mijn verandering veranderen er ook mensen om mij heen. Je benadert alles anders, je benadert alles vanuit liefde. Je ergert je steeds minder aan mensen maar je vraagt je af waarom ze iets doen, je vraagt je af wat ze meegemaakt hebben, waarom ze zo reageren. Steeds meer onbekende mensen groeten je spontaan. Alleen onze innerlijke kracht die vol licht en liefde is kan de wereld veranderen. Het boek van Mirjam en de bijeenkomsten bij haar vormen een heerlijke leidraad om weer een heel mens te worden zoals dat de bedoeling is. Zij vormen een basis om je thuis te laten komen bij wie je werkelijk bent. Natuurlijk worden er pogingen gedaan om je weer in de matrix ( maatschappij ) terug te halen, maar telkens winnen liefde en licht het daarvan. Het gaat steeds makkelijker en sneller om de liefde en het licht weer te vinden”. Piet Jongeneel ( Nieuw Capelle a/d IJssel)

Ik heb de (tot nu toe 2) avonden bij jou als heel fijn ervaren. Er heerst een hele fijne ontspannen sfeer waar ik me prettig bij voel, en waardoor ik me ook goed op de Hobo-oefening kan concentreren. Er is ook alle gelegenheid vragen te stellen. Ik wil hier zeker nog een tijdje mee doorgaan. Thuis probeer ik de Hobo-oefening elke dag te doen, maar het kost me vaak moeite er helemaal in te komen, zoveel gedachten leiden me af! Waarschijnlijk daardoor heb ik nog niet zoveel veranderingen bemerkt in m’n dagelijks leven. Wel heb ik 2x een klein ‘inzicht-moment’ gehad tijdens de oefening. Verder ervaar ik wat meer rust af en toe, en merk ik dat ik me soms wat meer bewust ben van ‘het moment’. Met deze resultaten ben ik erg blij en ik blijf dan ook doorgaan met de Hobo-oefening. Nog even naar aanleiding van wat je gisteravond zei aan de deur toen ik wegging (dat ik me niet teveel moet richten op het overgaan van klachten (of zoiets) omdat dat juist tegendraads werkt); dat is eigenlijk ook wat mijn 2e inzicht me gaf: een ontspannen bevrijdend gevoel van loslaten van alles, niet hechten aan of gefocust zijn op resultaten. Niet strak vasthouden aan dingen (het moet altijd zus of zo) maar laat het los! Dat had de buizerd me ’s ochtends al laten zien met zn zweefvliegen op de windstromen, en het liedje in m’n hoofd (let it go) was natuurlijk ook niet toevallig! Bedankt nogmaals voor gisteravond,  en die laatste woorden gaven me weer moed, ik ging met een warm gevoel de deur uit.”Marjolein van der Hout.

 

Agenda activiteiten.

2019. 

2019. BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

ZOMER:

Zomeravondbijeenkomsten in juli en augustus. (Vol, gaande)

Tijdens de vakantieperiode vinden deze bijeenkomsten plaats op de derde dinsdag van de maand:
op 16 juli  en 20 augustus.
Aanvang: 19.30.uur tot 21.00. uur
Locatie: Veldhoven.
Als het weer het toelaat, zijn de bijeenkomsten buiten in de natuur.
Inschrijven en bijdrage voor twee keer: 20,00 euro . Aanmelden voor 1 juli via  info@bewegingvanhetgoudenhart.nl
Je bijdrage kun je tegelijk overmaken naar NL 09 RABO  0113729774  t.n.v.  MWH Langenhuijsen o.v.v. je naam en de data. Dan pas is je aanmelding definitief en ontvang je een week van tevoren verdere informatie o.a. over precieze locatie en deelnemers.

De bijeenkomsten ondersteunen het aarden van onze wezensenergie, bewustzijn, Licht. Samen vormen we één grote ontvangende ruimte voor het universele Licht,waar we deel van zijn. We laten die energie dieper toe in ons lichaam. We ontvangen daarmee voor onszelf en zijn daarmee tegelijkertijd een kanaal van Licht in het collectief bewustzijn van de aarde. In een proces van bewustwording van jouw essentie/Licht/Liefde/ bewustzijn, het loslaten van oude energie en het toelaten van de energie van jouw essentie in je lichaam, wordt je steeds meer jezelf.  Het brengt je in een universele overgang van leven van angstdenken, oordelen, strijd, gevoelde tekorten, etc., naar leven vanuit verbondenheid met jezelf, liefde, licht, inspiratie, vertrouwen, veiligheid en overvloed.
Als je achtergrondinformatie daarover wilt weten, kun je Het Boek van het Hart lezen, dat vanuit eigen ervaring en ontvangen wijsheid is geschreven. Het is te koop o.a. via bol.com   of te bestellen via boekwinkels en in sommige bibliotheken te leen. (Zie verdere info op de boekpaginaOp deze website vind je ook meer informatie over het boek en reacties van lezers,  en over deze bijeenkomsten en reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten. Ook jij bent van harte welkom. 


2019. BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

NAJAAR:

In het najaar starten bijeenkomsten op de derde dinsdag, de derde donderdag en de derde zaterdag van de maand oktober, november,december.
Informatie volgt in augustus.

__________________________________________________________________________________

2019. BIJEENKOMSTEN IN BEWEGING VAN HET GOUDEN HART.

VOORJAAR:

In 2019 starten twee nieuwe groepen(maximaal 9 personen):
op de derde dinsdag van de maand (15 januari/ 19 februari/19 maart/16 april) een cyclus van 4 avonden. (voorbij) VOL
op de derde donderdag  van de maand ( 17 januari/21 februari/21 maart/18 april ) een cyclus van 4 avonden. (voorbij) VOL
Locatie Veldhoven. Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur

2019 TIJDENS LANDELIJKE MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT:

7 FEBRUARI BIJ BIO-KRACHT IN NUENEN. (Vol – voorbij)

UITNODIGING
THUISKOMEN IN JEZELF EN DE WERELD.

In de landelijke maand van de spiritualiteit wordt extra aandacht gegeven aan het vinden van zin en betekenisgeving in onze complexe wereld.

 Veel mensen voelen zich niet meer zo thuis in de wereld zoals die nu is. Ons verlangen naar verbondenheid en liefde, de diepste drijfveer in elk mens, activeert ons en roept om verandering. Wereldwijd leidt dat tot een beweging om dieper met jezelf in verbinding te komen. Een verbinding die liefdevol is, voor jezelf, anderen en de aarde waarop we leven.
Hoe kom je daar mee in aanraking, wat zijn de belemmeringen daarvoor en wat de gevolgen als die verbinding in jou hersteld wordt?

Op 7 februari komt Mirjam Langenhuijsen, van het in de winkel goed bezochte’ Hartlicht ‘in december j.l. en schrijfster van ‘Het Boek van het Hart’  graag haar inspiratie, inzicht en beleving gerichte oefening met je delen. Ze helpt jou in verbinding te komen met de bron van jezelf en al het leven: de creatieve kracht van Liefde en verbondenheid met het geheel. ‘Het Boek van het Hart’ over het licht in jou is in de winkel te koop.

Van tevoren graag aanmelden in de winkel van Bio-Kracht, Parkstraat 3 F, Nuenen of via info@bio-kracht.nl

Activiteiten in beeld.


Het altijd aanwezige liefdevolle in ons midden,
ook tijdens de boekpresentatie van Het Boek van het Hart (2017)

HartLicht 2018. In en buiten voor de winkel van BioKracht in Nuenen,
kwamen  ongeveer 100 mensen hun HartLichtje neerzetten.

75 kinderen van groep 6 en 7 van basisschool de Rietpluim tekenden hun HartLicht.

Leven in beweging van het gouden hart ontstaat vanuit ”het midden”,
door hart gedragen bewustzijn.

Licht voor iedereen, binnen én buiten de cirkel.