ALS JE NIET DICHTERBIJ KUNT KOMEN….

Het is verdrietig als je allebei behoefte hebt aan verbinding en het lukt op zo’n moment maar niet. Mij raakt dat en het roept ook grote Liefde voor beiden op. Het zijn vaak onze eigen overtuigingen, oordelen, emoties en ervaringen die dan tussen ons in komen staan.
We zijn daardoor eigenlijk allemaal nooit toereikend genoeg voor de ander, kunnen nooit aan de verwachtingen van de ander voldoen of hem /haar precies geven wat hij/zij nodig heeft.
Dat is gewoon een gegeven en als je dat accepteert (én de pijn die je daar zelf van hebt) brengt het op den duur veel mededogen met je eigen maar ook met de onvolkomenheden van de ander.
Het is misschien goed te stoppen met oplossingen aandragen voor iemand’ s problemen. Je kunt naar iemand luisteren en er voor hem /haar zijn en vragen stellen zodat iemand zelf gaat na denken en antwoorden gaat vinden in zichzelf.

Als communicatie schade toebrengt, kun je met elkaar bespreken dat je niet langer op déze manier met elkaar wil communiceren. Je brengt daarmee schade toe aan jezélf en de ander. Dat is wat niemand wil en ook meestal niemand ‘s bedoeling is.
Je gaat daar nu samen een streep trekken. Als je sámen de verantwoordelijkheid neemt dat je dát zo niet meer wil, kan er zich iets nieuws ontvouwen. En als het toch weer wel gebeurt kun je je erop beroepen er meteen mee te stoppen. Je gevoel is daarbij een goede graadmeter, vertrouw er maar op.

Ik wil je ook een andere manier van verbinden aanreiken die jullie allebei helpt. Het haalt je uit een communicatie die gebaseerd is op verwachtingen, oordelen, oude ervaringen en pijn en alles van het ego. Het begint vooral met een ándere verbinding met jezélf.
In jezelf is een plek gelegen waarin je diep met jezelf en met de ander verbonden bent. Het is een stille plek in ons. Verbinding maken met deze plek maakt het onmogelijk nog langer je zelf of de ander pijn te doen. (Je voelt het meteen als je dat wel doet en je weet dan dat je je opnieuw met deze plek kunt verbinden)
Het is ook een plek waar de Liefde die je voor jezelf zo nodig hebt, aanwezig is en je een kracht geeft om in geborgenheid in de wereld te leven en te zijn. Je luistert, reageert en bent aanwezig vanuit een veel diepere laag waardoor de ander zich dieper gezien en gehoord voelt. (En het wonderlijke is dat het deze plek daardoor ook in de ander tevoorschijn roept)
Het is ook déze plek waar de antwoorden vandaan komen die je inzicht geven en helpen je pijn te helen en of je leven richting te geven. Deze plek bestaat in de stilte van je hart.
Daarin ben je verbonden met een oneindige bron van Liefde, voor jezelf én de ander. Iedereen die daar mee in aanraking komt, zal dat op zijn/haar eigen manier ervaren en benoemen. Een inmiddels overleden vriendin, verwoordde dat zo:

“Er is een weg voor jou,
hoe verdrietig je ook bent.
Ik heb hem zelf gelopen
en voel me nu gekend,
gedragen en verlicht.
Ik vond een grootse Liefde,
Gods werkelijke gezicht.”