BEVRIJDING

  Ik wens je toe dat je op je reis
  je verleden
  voorgoed achter je laat,
  in het besef
  dat je vreugdevol je Zelf mag zijn
  in élk moment.

  Dat er geen gedachten meer bestaan,
  dat de omgeving jou wil onderdrukken of
  gevangen houden.
  Omdat je al vrij bént.

  Dat je niet meer hoeft te vechten voor wie je bent,
  omdat je dat elk moment al bent.
  Dat je niet meer defensief hoeft te reageren
  omdat de wereld jou niet vijandig gezind IS
  en er niets aangevallen wordt.

  Dat er geen sprake is van verantwoording afleggen
  maar van samen delen van wat IK je geef.
  Dat er geen miskenning meer nodig is,
  omdat je door MIJ bent gekend.

  Er is niets wat jij niet kunt zijn
  want alles wordt door MIJ gegeven.
  Er IS totale vrijheid
  om te Zijn wie jij bent.

  Als jij de verwachtingen vanuit je verleden
  en het gevecht en de boosheid die daaruit voortkomt
  loslaat en je opent voor jouw ware Zelf
  de Liefde die in je hart woont
  dan word jij én de ander
  in die vrijheid
  omhuld.