Boekpagina Het Boek van het Hart

Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt. Ondertitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen. Auteur Mirjam Langenhuijsen. ISBN 978-90-825408-3-3  Hardcover-272 pagina’s-FSC-21 full color illustraties – leeslint. Uitgave HBPR Landgraaf. Prijs € 19,90. (exclusief verzendkosten á € 4,25.)

Dit boek biedt een andere kijk op wat er in de wereld gaande is. Het plaatst de onrust in de wereld in het kader van de evolutie van bewustzijn in de mens. Een ervaring van een ‘alles overstijgende Liefde en Licht’, bewoog Mirjam Langenhuijsen dit boek te schrijven, om mensen bewuster te maken van wie we werkelijk zijn en dat we deel uitmaken van een bijzonder Geheel. Zij brengt ons in herinnering dat Liefde de essentie is van de mens en noemt bewustzijn het Licht in jou. De meesten van ons zijn zich daar, zo lijkt, nog niet erg van bewust. We zijn meer afgestemd op het ego/ik-bewustzijn i.p.v. op onze essentie. De gevolgen daarvan zie je in de wereld. Een universele impuls raakt ons in onze essentie aan, waardoor we steeds meer deel worden van dit Licht. Het brengt tegelijkertijd ook aan het licht, waar we nog niet in verbinding zijn met onze liefdevolle essentie, daar waar we nog niet één of heel zijn. Dat kan zich op allerlei manieren uiten.

HEELWORDING.

Aan de hand van haar eigen ervaringen en ontvangen wijsheid die in het boek wordt gedeeld, brengt  Mirjam ons in contact met bewustzijn en de energie van ons diepste Zelf. Aan de hand van dagelijkse voorvallen en ervaringen, ook van anderen, word je daarover steeds meer inzicht geboden. Het Boek van het Hart komt op je pad omdat het jou wakker wil maken voor dat wonderlijke aspect dat deel van jouw menszijn is: het stille Licht (bewustzijn) van Liefde in jóu, in iedereen! Het boek ondersteunt jou op je weg naar ontvankelijkheid voor dat deel van je wezen, zodat jij en de wereld kunnen helen. Het biedt je daarvoor inzicht, praktische handreikingen en is een ondersteuning voor je hele leven.

Het boek is onder het ISBN nummer in alle boekhandels (waaronder Bruna) in Nederland en ook in België te bestellen. 

Bestellen kan ook online, bij: www.bol.com , uitgever HBPR : info@hbpr.nl ,
www.berneboek.comwww.Joskeswinkel.nl

♥  Dit boek is een absolute aanrader. Ik heb veel boeken gelezen over bewustwording en spiritualiteit. Echter niet eerder heb ik een boek zo snel uitgelezen. Dit boek heeft mij geraakt. De energie van liefde en licht was voelbaar tijdens het lezen en het uitvoeren van de oefening /meditatie. Het boek is prettig leesbaar, duidelijk en toegankelijk. Het biedt een andere kijk op wat er in de wereld gaande is. Het woord dat heelt! Voor mij werd er niets teveel beloofd. Marion Zeeuwe (lezersreactie overgenomen van bol.com)

Hieronder op de Boekpagina vind je de kafttekst, info over hoe en waar het boek te verkrijgen is, stukjes uit het boek, nieuws en meer reacties van lezers.

 

Het Boek van het Hart kafttekst

Kafttekst Het Boek van het Hart.

De titel van het boek is: Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt.
De subtitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen

De wereld lijkt in een crisis. In de gehele samenleving komt liefdeloosheid en afbraak van oude waarden aan het licht. Dat roept onrust en angst op. Veel mensen vragen zich af waar het met de mens en de wereld naar toe gaat. Het Boek van het Hart laat zien dat deze onrust in de wereld voortkomt uit een evolutie van bewustzijn in de mens. Het biedt een diepgaande inkijk op hoe mens en wereld nu nog gebaseerd zijn op het ego/ikbewustzijn.

Dit boek maakt je ontvankelijk voor een ander mensbeeld: oneindig Bewustzijn-Licht-Liefde, is de essentie van ieder mens. Dit duurzame boek biedt de lezer een heldere handreiking voor een afstemming op deze goddelijk te noemen kracht in het eigen innerlijk. Dat verbindt het emotionele en mentale leven met de intuïtie en het hart, waardoor een helende en liefdevolle verbinding ontstaat met jezelf, de aarde en de mensen die erop leven. Je wordt volledig mens.

Haar eigen ontmoeting met het Licht en de Liefde bracht de auteur ertoe om Het Boek van het Hart te schrijven. Aan de hand van haar eigen ervaringen en ontvangen wijsheid neemt ze de lezer mee naar de verbinding met zijn diepste essentie. Haar weergave van tal van ontmoetingen en belevenissen maken dit boek tot een mooie en actuele mix van inzicht en praktijk. Zij begeleidt mensen bij de afstemming op hun essentie in verbinding met het dagelijks leven. Een aantal van deze mensen deelt hun ervaringen over wat dit in henzelf en hun leven teweegbracht.

In het landschap van boeken over bewustwording biedt Het Boek van het Hart een goede basis voor iedereen die zich vragen stelt over wat er gaande is in de wereld en die voelt voor het motto ‘Verander de wereld,begin bij jezelf’. Het boek kan een wegwijzer zijn voor beginnende ontdekkers en is een thuiskomen voor de mensen die al langer werken aan bewustwording en spiritualiteit. Lezers zeggen over dit boek: ‘ Het is een prachtig en diepgaand boek, dat voor veel mensen een houvast kan zijn in deze woelige tijd’.

Bestel Info Het Boek van het Hart

BESTEL INFO:

Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt.
Subtitel: Over het Licht in jou. Een boek voor iedereen.

Mirjam Langenhuijsen  ISBN 978-90-825408-3-3. Hardcover, 272 pagina’s met 21 fullcolour foto’s, FSC-papier, leeslint, productie HBPR Landgraaf.

Aanschafmogelijkheden:

Het boek is onder het ISBN nummer in alle boekhandels (waaronder Bruna) in Nederland en ook in België te bestellen.

Bestellen kan ook online, via websites van:

1. www.bol.com , uitgever HBPR Landgraaf info@hbpr.nlwww.berneboek.com, www.Joskeswinkel.nl

2. via mijn website: mail naar  info@bewegingvanhetgoudenhart.nl
o.v.v. je naam, adres en telefoonnummer en Het Boek van het Hart.
en maak vervolgens € 19,90 euro over én € 4,25  (verzendkosten) in totaal € 24,15 naar:
NL 09 RABO 0113729774 t.n.v.
M.W.H. Langenhuijsen, Veldhoven.
o.v.v. je naam, je adres en Het Boek van het Hart.

Ná ontvangst van je mail én de betaling, zenden we je het boek toe. Wij betalen zelf de envelop.

Het boek is ook nog zónder verzendkosten te koop in een klein aantal winkels, die het in de winkel hebben liggen. Onderstaande lijst adressen is aan verandering onderhevig.

Winkels:

Veldhoven: Puur Blom – Kerkweg 1e- Veldhoven
Veldhoven: JoskesWinkel – Kromstraat 14 -Veldhoven
Nuenen: Bio Kracht-Parkstraat 3F-Nuenen
Heeswijk-Dinther: Boekhandel Berne – Abdijstraat 53 – Heeswijk- Dinther
Wittem:
Kloosterboekwinkel Wittem – Wittemer Allee 32 – Wittem

Wil jij ook meewerken met je adres aan de verspreiding van de energie van het boek door het voor verkoop in je boekwinkel, centrum, praktijk of groep neer te leggen ?  Vraag om info via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl en we nemen contact met je op.

Voorwoord (uit het boek)

UIT ‘Het Boek van het Hart. Het Woord dat heelt.

VOORWOORD.

In deze woelige tijd komt dit boek naar je toe. Een boek dat houvast kan geven bij alle onrust in de wereld en het gevoel dat de wereld op drift is geraakt. Het is een boek over de verbindende en scheppende kracht van Liefde. Liefde die de aard van bewustzijn is, de essentie van wie jij bent. Bewustzijn lijkt zo vanzelfsprekend voor ons, omdat we het allemaal in ons hebben. We kennen het woord en gebruiken het gemakkelijk en toch kennen mensen de aard van dit deel van zichzelf nauwelijks. Ook ik kende dit aanvankelijk niet, maar na een ingrijpende bewustzijnservaring – ik droomde over de ramp in Tsjernobyl vóórdat deze plaatsvond – begon ik mezelf er vragen over te stellen.
Vragen over wat dat wonderbaarlijke ‘bewustzijn’ in de mens is. Dat bracht mij steeds méér ervaringen in mijn innerlijk en in mijn dagelijks leven, met een diepgaande en verlichtende wijsheid die mij, en inmiddels ook anderen, tot een ánder mens hebben gemaakt.

‘Ik geloof niet in God. Ik geloof in de mens’, hoorde ik laatst iemand op tv zeggen. Maar wat als deze aspecten beide deel van ons zijn en ons alleen tezamen volledig mens maken? Wat als wij ons bewust worden van de goddelijke aard van dát IN onszélf, dat mensen altijd búiten zichzelf hebben gezocht of het bestaan ervan hebben ontkend?
De wonderlijke kracht van het leven roept ons in deze tijd rechtstreeks op om tot verbinding én bewustwording te komen van het liefdevolle leven gevend Licht van oneindig bewustzijn in ons eigen innerlijk.
Het brengt ons daarmee een nieuw en non-religieus begrip van deze ongrijpbare, goddelijk te noemen kracht. Het woord goddelijk is een woord waar ik lang moeite mee had. Ik vind mezelf niet godsdienstig of religieus. Ik ken echter geen ander woord voor de ervaring van de niet te bevatten scheppingskracht en werkzaamheid van bewustzijn. Een kracht die, paradoxaal genoeg voor een boek, te groots is voor woorden.

Het Boek van het Hart maakt je bewust dat jij zelf déél uitmaakt van bewustzijn dat Liefde en Licht IS. De bewustwording ervan brengt je heelheid en verbondenheid vanuit je hart, met jezelf en de wereld om je heen.
Je wordt er een heel mens van en de energie ervan kun je – via je eigen beleving – leren herkennen en hervinden.
Ik ben een van de mensen die de overvloed van Liefde en Licht voelt en het oneindig bewustzijn daarvan ervaart, dat zich via een bewustzijnsverandering kan verspreiden. Deze bewustzijnsverandering wakkert de kracht aan van het universele gouden hart, de Liefde, in iederéén.

Ik ken de universele Liefdesenergie en haar wijsheidslicht uit eigen ervaring en zie en ervaar tegelijkertijd de chaotische en pijnlijke situaties in onze huidige wereld. Mijn diepste wens is, dat het Licht dat in mij ontstoken is het Licht in jou helpt ontsteken en de verlichting en verbondenheid brengt die wij allemaal zo nodig hebben.
In dit boek neem ik je daarom mee in het transformatieproces dat zich in mij heeft voltrokken en nog steeds voltrekt. De gebieden van waaruit de signalen van bewustwording en bewustzijnsverandering komen kun je daardoor gewaarworden, ook als de signalen zelf een andere vorm voor jou hebben. Het is als kijken in een spiegel, waardoor jij je bewust kunt worden van de non-religieuze, goddelijke aard van jouw diepste essentie.
Het is een innerlijk weten geworden dat het bewustwordingsproces dat ik heb doorgemaakt, deel is van een bewustzijnsevolutie, waarvan ook jij deel uitmaakt.

Ik draag mijn ontvangen inzichten daarom nu aan jou over. De tijd is gekomen dat ik dat kan. Ik herinner me een droom van jaren geleden:

Er is een roltrap van goud.
Beneden staan hele hordes mensen.
Zij staan te dringen om naar boven te komen.
Ik sta boven aan de roltrap
en het is mijn taak om naar beneden zien te komen.
In liefde verbonden,

Mirjam.

De kracht van zachtheid in deze tijd (uit het boek)

UIT ‘Het Boek van het Hart, het Woord dat heelt.’ (Hoofdstuk 8.5)

DE KRACHT VAN ZACHTHEID IN DEZE TIJD.

In verschillende periodes kreeg ik dromen die mij de kracht toonden van dat wat werkzaam wordt in de wereld als jij je innerlijk met je essentie verbindt. Deze dromen brengen mij wijsheid over de kracht waarmee we te maken hebben en die in deze tijd zo nodig is.
De gebeurtenissen in de wereld op dit moment zijn een keiharde spiegel van het bewustzijn dat wij als mensheid nog in ons dragen. Zodra jij je richt op het Licht en de Liefde in jouw innerlijk, op de aanwezigheid ervan in je essentie, word je niet meer door deze gebeurtenissen in je ego/ik-bewustzijn geraakt. Hoe turbulent het ook om je heen is, het gaat aan je voorbij zonder innerlijke schade in jou aan te richten, waardoor je geen pijn en emoties meer aan het collectief bewustzijn toevoegt. Wat er gebeurt, is iets totaal anders: jouw zachte krachten komen in het energieveld van het collectief bewustzijn terecht en hebben invloed op anderen.
Het waren de volgende twee dromen waardoor ik me dat bewust werd.

Samen met enkele mensen rijd ik in een busje door een gebied. In de verte zie ik een hele grote tornado aan komen. Hij komt steeds dichterbij en wij kunnen niet van de weg af. Het gaat allemaal heel snel. Ik richt me op Eenheidsbewustzijn, op de gevoelde aanwezigheid van Liefde en Licht in en om mij heen. Ik blijf daarin aanwezig. De andere mensen zijn aanvankelijk bang, maar worden door deze aanwezigheid ook rustig. De tornado raast over ons heen zonder dat hij ons schade berokkent.

De kracht van je essentie is Liefde, de zachte kracht die nodig is in de wereld. Deze droom brengt mij de wijsheid dat de verbinding met je diepste essentie mijn en jouw bescherming is. Je bent daarin verbonden met het Al, en de kracht ervan werkt als een katalysator in het Geheel. Je brengt zachte krachten in de wereld. Er is niets opgewassen tegen de kracht van Licht en Liefde. In deze tijd van wereldcrisis, van oorlog en geweld, van agressie en polarisatie, van alles wat aan turbulentie gaande is, is dit een diepe wijsheid. De andere droom:

Ik droom over een straat in mijn geboortestad. Het is een bestaande straat met veel cafés. Er zijn veel mensen op straat, het is een drukte van belang. Ik loop de straat in dwars door de menigte. Voor mij, aan het eind van de straat, ontstaat rumoer en de mensen deinzen verschrikt achteruit. Er wordt een agressieve man zichtbaar, die wild rondzwaait met een groot mes. Hij komt recht op mij af. Terwijl ik hem op mij af zie komen, richt ik me op Eenheidsbewustzijn en de voelbare aanwezigheid van Licht en Liefde in mijn hart. Ik voel een grote Liefde in mij uitstromen en ik blijf daarbij aanwezig. Vlak voor de man bij mij is, laat hij zijn mes vallen. Hij begint heel hard te huilen en valt neer. Ik kan hem nog net liefdevol in mijn armen opvangen.

Er is een onvoorstelbare kracht in je innerlijk die werkzaam wordt als jij vanuit je essentie leeft. De zachte krachten van jouw essentie roepen diezelfde bron tot leven in de ander/ het andere, waarmee je op dat moment verbonden bent.

Nieuws over het boek

NIEUWS OVER HET BOEK.

♥  Er is na uitnodiging van Paravisie een door Mirjam geschreven artikel in het juli nummer van het blad verschenen, over Het Boek van het Hart en de ervaringen, inzichten en activiteiten van beweging van het gouden hart. Het nummer ligt vanaf 22 juni 2018 in de schappen of is online bij Paravisie te bestellen.https://paravisiemagazine.nl/magazine/

♥  In mei ontmoetten wij in Rennes-les-Bains in Frankrijk twee hartelijke mensen, Malgorzata Debowska en Konstanty Udala. Zij wijden hun leven aan het verfilmen van onderwerpen vanuit het nieuwe bewustzijn en de paradigmaverschuivingen die dat geeft, in plaats van werken voor de Franse televisie. Hun mooie, informatieve en inspirerende, professionele films/documentaires zijn te verkrijgen via www.debowska.fr en worden o.a. in hun eigen bescheiden winkel in Rennes- les- Bains vertoond. De films zijn meestal in het Frans en soms ondertiteld (in het Engels) Ze organiseren ook lezingen. Dankzij hun hulp ligt Het boek van het Hart nu te koop in boekwinkel “Librairie des Chercheurs ” in Rennes-le-Château voor de Nederlanders die deze spirituele streek bezoeken.

  In de Sprong, centrum voor persoonlijke ontwikkeling, Tournooiveld 10 in Geldrop, is een lezing in het kader van de maand van de spiritualiteit. Op zondag 21 januari 2018 van 10.30. tot 12.30.uur  onder de titel:  Over het Licht in jou : een verandering van bewustzijn, door Mirjam Langenhuijsen.  Toegang: gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

♥  Berneboek.com , de grootste onlinewinkel op het gebied van spirituele en religieuze boeken, nam het boek eind 2017 op in hun onlinecatalogus en in hun winkel in Heeswijk-Dinther. Hun nieuwjaarsmailing bracht het boek bij hun klanten onder de aandacht bij: nieuwe aanwinsten.

  Vanaf oktober 2017 komen nog onbekende mensen, als lezer van Het Boek van het Hart naar de avonden in beweging van het gouden hart.  Ze komen tot nu toe uit heel Noord Brabant en Zuid Holland.

♥  “Het boek van het hart”  is door de media afdeling van NBD Biblion gerecenseerd en opgenomen in de collectie, waardoor de Nederlandse bibliotheken het bij hun kunnen bestellen onder bestelnummer 2017310266 Daarmee wordt het boek bereikbaar voor iedereen, ook voor hen die geen boeken willen of kunnen kopen. Enkele bibliotheken hebben het boek al aangeschaft. (Utrecht, Eindhoven, Veldhoven, Purmerend, Den Bosch) Vraag het boek daarom gerust ook aan bij de bibliotheek in jouw buurt en wijs ze op deze mogelijkheid. Ook is het boek opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

♥  De afgelopen maanden is er aandacht geweest voor het boek in de plaatselijke media in de regio: het Veldhovens Weekblad, De Nuenense krant, Rond de Linde in Nuenen, het blad Zó Nuenen, de homepagina van Digitale Stad Eindhoven (DSE-website), media in Geldrop.  We zoeken meer mogelijkheden om het onder de aandacht te brengen.

♥  Er zijn flyers van de kaft van het boek op te vragen voor verspreiding.

                                                                                                                        

Reacties van lezers.

♥  Ik heb het boek helemaal verslonden en in me opgenomen. Wat brengt dat allemaal teweeg…. inzicht, rust en blijheid. Bedankt voor jouw bijdrage

♥  Inmiddels heb ik enkele passages uit je boek gelezen. Heel bijzonder moet ik zeggen. Goed omschreven, makkelijk leesbaar.

♥  Een inspirerend boek. Ik heb het in een keer uitgelezen. Het heeft me rust gegeven.

♥  Wat een prachtig boek heb je geschreven. Ik ben er in begonnen en heb heel veel herkenning. Ook de HOBO oefening gebruik ik heel vaak, ik heb hem ooit jaren geleden van jou geleerd en leer hem nu aan mijn klanten en kinderen. Je boek komt precies op het goede moment. Dank daarvoor.

♥  Ik ben hier al een hele tijd hier mee bezig. Maar het is heel bijzonder wat dit boek mij brengt. Ik ben weer terug op mijn eigen pad en er vinden veel veranderingen plaats in mijn leven. Dank je wel daarvoor.

♥  Zo een mooi boek. Zo vol Liefde en Licht.

♥  Ben jouw boek aan het lezen. Het raakt me. Dit is de waarheid.

♥  Het boek is heel mooi, herkennend liefdevol en met AHA momentjes. Het is duidelijk vanuit je HART geschreven. Ik vind het fijn dat er mensen door de HOBO techniek gemakkelijk bij hun eenheidsbewustzijn kunnen komen. Jouw boek is zeker een aanrader! Als ik ergens achter sta dan vertel ik dat rond aan iedereen, dat heb ik nu ook weer gedaan. We hoeven er alleen maar te zijn. Wij zijn de liefde en het licht. YES YES YES.  liefs van Nellie. (27-10-2017)                                                                                                                                                                                                                           

♥ Prachtig en verhelderend boek. Dit boek heeft mij veel gebracht.Ik begrijp beter wat er in de wereld gaande is en welke verandering er in mij plaats vindt. De ervaringen en de wijsheid van de auteur hebben mij herkenning gebracht. Door het boek ben ik weer thuis gekomen en op mijn eigen pad. Ik had dit allemaal wel eerder willen weten. Maar beter laat dan nooit. De praktische oefening om je op je essentie af te stemmen is zo veel gevend. Liefdevol boek, met veel plezier gelezen. Mum1 (23-10-2017) (overgenomen van bol.com)

♥  Dit boek is een absolute aanrader. Ik heb veel boeken gelezen over bewustwording en spiritualiteit. Echter niet eerder heb ik een boek zo snel uitgelezen. Dit boek heeft mij geraakt. De energie van liefde en licht was voelbaar tijdens het lezen en het uitvoeren van de oefening /meditatie. Het boek is prettig leesbaar, duidelijk en toegankelijk. Het biedt een andere kijk op wat er in de wereld gaande is. Het woord dat heelt! Voor mij werd er niets teveel beloofd. Marion Zeeuwe (5-11-2017) (overgenomen van bol.com)

♥  Het hart spreekt. Mooi hoe ik mezelf in de beschreven processen kon herkennen. De schrijfster neemt je bij de hand en leidt je stap voor stap naar binnen. Een toegankelijk en inspirerend boek op weg naar eigenheid. Prachtige uitgave. PetraHU (9-11-2017) (overgenomen van bol.com)

♥  Beste Mirjam, wat een ontzettend mooi boek heeft u geschreven “ het boek van het hart. Ik heb het op het juiste moment gekozen in boekhandel “ de Zon” Het heeft mij goed geholpen om te worden wie ik werkelijk ben, en mag eindelijk in 2018 gaan starten met het werk waarvoor ik geboren ben…..mensen genezen. Nogmaals bedankt dat u deze inspiratie heeft willen delen via een boek. Liefdevolle groetjes Patricia Bernardi  (22-11-2017)

♥ Een helend boek. ….je leest een boek en vindt er het antwoord in op vragen die je al heel lang bezighielden….. Dat is wat dit boek mij heeft gebracht. Deze week ben ik ook naar de 1e bijeenkomst van een reeks van 3 zomerbijeenkomsten geweest van de auteur,Mirjam Langenhuijsen, die toevallig ook nog vlakbij woont. Blij dat dit boek en deze wijze vrouw op mijn pad is gekomen. Annelinda (25-6-2018) (overgenomen van bol.com)

♥ Wie ben ik ? Voor mij was dit een leerzaam en inzicht gevend boek. Voedsel43 (30-7-2018) (overgenomen van bol.com)

♥ Het boek van het hart. Wat een prachtig gedetailleerd levensverhaal met concrete aanpak; ik ervaar verdiepte stilte, liefde en lichtheid. Al lezende bewandel je de verschillende lagen in jezelf. Strubbelingen die je kan ervaren, worden beschreven en lijken zelfs wel universeel! Mijn nieuwsgierigheid naar de groepssessie ‘beweging van het gouden hart’ werd gewekt en deze brengen me bij de stroom van kracht en creatie, van zijn in vrijheid. Dankjewel, Mirjam! Dineke Wouterse (7-9-2018)

Reacties van lezers op Het Boek van het Hart zijn van harte welkom. We zetten ze, met jouw goedvinden, op de website. Je kunt ze ons toesturen via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl