De vrije wil

je zei dat je een gevoel had
alsof je constant in de rouw bent.
Het is ook heel wat om je persoonlijke wil
los te laten en je te openen
voor wat er is.
Dat “lijkt” voor ons ego pijnlijk,
je denkt dat er dan een tekort ontstaat,
maar als je erdoorheen bent,
zal je ontdekken
dat je juist dán overvloed vindt
in het nieuwe leven
wat ontluikt.