Het wonder van het leven

Het wonder van het leven bestaat

als je de tijd neemt

om het te beleven.