Leven vanuit je essentie of leven vanuit je ik, wat is eigenlijk het verschil.

In deze tijd is leven vanuit ‘het ik’ een hele opgave. We komen vaak in de knel met alles wat we willen, denken, voelen en verlangen
en vooral ook wat we volgens onszelf en de maatschappij moeten.
Wat blijkt het een bevrijding te zijn, als je in verbinding komt met je essentie. Je ziet en ervaart een heleboel dingen anders, en de last van belemmeringen en klachten die je had, verdwijnen.
Kom kennis maken met dat dieper gelegen Zelf, dat jouw liefde, rust en vreugde schenkt en vrijheid om te zijn wie je bent en wat je hier op aarde komt brengen. Jouw deel zijn van één goddelijke bron en het besef en ervaren daarvan, is in deze tijd de ‘nieuwe ‘ innerlijke ontwikkelingsweg. Ze kan veel mensen ondersteunen in deze hectische tijd. Zonder enige gebondenheid aan welke religie dan ook, zonder dat je daarvoor jezelf in allerlei bochten hoeft te wringen.  Het gaat om jouw keuze je anders op jezelf af te stemmen dan je gewend bent, en jezelf en de wereld in een heel ander perspectief te zien. Sta je daar voor open en wil je er meer van weten, kom dan gerust naar de bijeenkomsten in beweging van het gouden hart.
Kijk daarvoor hier http://www.bewegingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten

Liefde als bron van ZIJN.

Beweging van het gouden hart is geen organisatie. Het is het energieveld van Eenheidsbewustzijn, waar jij al lang deel van bent en dat je nu bewust kunt leren belichamen. Een ander woord voor Eenheidsbewustzijn is Liefde. Met een hoofdletter wel te verstaan. Onvoorwaardelijke Liefde, de energie achter alles wat IS. Het is de dimensie van jouw essentie waarmee je op eenvoudige wijze zélf in contact kunt komen. In verbinding daarmee laat je voortdurend oude concepten, patronen en gevoelens uit je lichaam los. De energieën die zorgen voor tweedeling in jezelf, die niet meer verbindend, ondersteunend en ruimtegevend voor je zijn, die voor afgescheidenheid in jezelf zorgden. Je krijgt nieuwe energie, de energie van de nieuwe tijd, waardoor je steeds vrijer wordt en meer jezelf.

Wat een vreugdevolle verandering!

Je beweegt van angst naar vertrouwen in die stroom van energie in jou , waardoor je in Liefde kunt Zijn. Jij brengt daarmee je ware Zelf op aarde tot leven, met een liefde waarin jij gedijt. Ik begeleid deze bijeenkomsten vanuit mijn verbinding met deze dimensie en vanuit eigen ervaring ermee. Ook vanuit jarenlang begeleiding van mensen, die deze innerlijke weg willen gaan. Samen helpen we elkaar om vanuit liefde ons Zelf te zijn. Daarmee transformeren we de wereld ook voor anderen.

Ik ben auteur van Het Boek van het Hart wat over deze innerlijke verandering gaat. ( Zie voor meer informatie op de boekpagina van deze website.
Het is verkrijgbaar bij bol.comBerneboek.com en Nederlandse boekhandels.)

beweging van het gouden hart
mei 2019, mirjam langenhuijsen