Ontdooi ook!

Een uitnodiging aan alle regelmakers,
regeluitvoerders, en regelhandhavers,
om mens te zijn,
om jouw hart tot ontdooien te brengen
en de verwarmende energie ervan
tot in je werk te ontvangen.
Ontdooi je oordelen,
en je redeneringen
waarin het Licht van je menszijn ontbreekt.

Bouw mee aan een leven op menselijke maat,
vanuit vertrouwen, dat dat Licht in elk Mens aanwezig is.
Zoek wegen om het helende Licht in jezélf aan te spreken,
dat is helend voor jezelf en spreekt het in de ander aan.

Ieder mens draagt een Licht in zich
dat daardoor ontstoken wordt.

juni 2019, mirjam langenhuijsen